13 / 08 / 2022

3b Süleymanoğlu Mimarlık İnşaat İthalat İhracat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


3b Süleymanoğlu Mimarlık İnşaat İthalat İhracat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi bugün Güngören'de Burak Süleymanoğlu ve Osman Süleymanoğlu ortaklığında kuruldu.3b Süleymanoğlu Mimarlık İnşaat İthalat İhracat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi bugün Güngören'de Burak Süleymanoğlu ve Osman Süleymanoğlu ortaklığında kuruldu.

3b Süleymanoğlu Mimarlık İnşaat İthalat İhracat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu, yurtiçinde ve dışında olmak üzere şunlardır: 1- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 2- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 3- Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 4- Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak 5- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 6- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 7- 7- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 8- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 9- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak 10- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 11- . Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 12- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 13- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 14- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 15- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 16- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 17- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 18- Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. 19- Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali, ithali, ihracı. 20- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, başkasına ait ticarethane veya mesken alınırken veya satılırken yahut kiralanırken emlak komisyon ücreti almaya, vermeye Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için : 1. Amaç konusu ve sözleşme izni oranında işlerini gerçekleştirmek için her türlü idari mali teknik çalışmalarda bulunur. 2. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü haberleşme ve bilgi işlem donanımı tesisatı ve yazılım satın alır ithal eder, kiralar ve bunları ihraç eder ve kiraya verir. 3. Arazi arsa bina her çeşit taşınır ve taşınmaz mallar satın almak satmak kiraya vermek her türlü hukuki ve mali tasarruflarda bulunmak. 4. Bütün taşınır ve taşınmaz mallar üzerine şirket işleri ile ilgili her türlü makine ve malzemesi satın alır ithal eder kiralar ve bunları satar ihraç eder 5. Bütün taşınır ve taşınmaz malları üzerine şirket işleri ile ilgili rehin ipotek mülkiyeti muhafaza ve benzeri yasal haklar tesis ettirebilir, üçüncü şahıslara ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ayni haklar tesis edebilir. 6. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.