4.5 milyon dönüm tarıma kazandırıldı!

4.5 milyon dönüm tarıma kazandırıldı!Tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılması kanunla yasaklandı. 2005 yılından bu yana 450 bin hektar araziye izin verilmedi. Yasa olmasaydı 4,5 milyon dönüm arazi tarım dışına çıkarılmış olacaktı...


Tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılması kanunla yasaklandı. 2005 yılından bu yana 450 bin hektar araziye izin verilmedi. Yasa olmasaydı 4,5 milyon dönüm arazi tarım dışına çıkarılmış olacaktı. Bu yolla tanm dışına çıkmadı. 5403 sayılı yasa 2005 yılında tarım alanlarının imar izinin verilmesi konusunda bir düzenleme getirdi. 

Tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılması yasak. Ama çok kamu yaran, kamu için vazgeçilmez yatırımlar olması durumunda ilgili bakanlıktan kamu yaran izninin alınması gerekiyor. İllerde ise toprak kurulları oluşturuldu. 

Bunun başında vali, bakanlık temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, TEMA temsilciler var. 

O kurul tarım dışına çıkarılmak istenen tarım alanının talep bilgisini alıyor. Kamu yaran var mı yok mu, alternatif bir alan var mı yok mu ona bakılıyor. Alternatif alan varsa oraya yönlendiriliyor. 

Alternatif alan yoksa ve o yapı kamu için mutlaka gerekli bir yapı ise o zaman izin veriliyor. 


İZİNSİZ FABRİKAYA RUHSAT VERİLMİYOR 


Bu izin sürecine uymayan ve tarım arazisine fabrika yapan kişi kesinlikle ruhsat alamıyor. 

Fabrikayı sigorta ettiremiyor. 

Sigorta alamıyor. 2005 yılından bu yana 450 bin hektar arazinin başvurusuna izin verilmedi. Yasa olmasaydı 4,5 milyon dönüm arazi tarım dışına çıkarılmış olacaktı. 


Yenişafak