5 il için Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri kuruldu!

5 il için Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri kuruldu!Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkında karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Karar ile Adana, Mersin, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt illeri için bölge müdürlükleri kuruldu.


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkında karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Karar ile Adana, Mersin,  Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt illeri için bölge müdürlükleri kuruldu. 


18/4/2016 tarihli ve 2016/8776 sayılı kararnamenin eki


KARAR:


Madde 1- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, merkezi  Adana  ili olmak üzere  Adana  ve Mersin illerini kapsayan Adana Tapu ve Kadastro XXIII. Bölge Müdürlüğü ile aynı bölge müdürlüğüne bağlı hizmet birimi olarak 9 adet şube müdürlüğü kurulmuştur.


(2) XII. Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Adana ve Mersin illeri XXIII. Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır.


Madde 2- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, kuruluş merkezi Erzincan İli olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayan Erzincan Tapu ve Kadastro XXIV. Bölge Müdürlüğü ile aynı bölge müdürlüğüne bağlı hizmet birimi olarak 9 adet şube müdürlüğü kurulmuştur.


(2) VII. Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Erzincan ili ile IX. Bölge Müdürlüklerine bağlı olan Bayburt ve Gümüşhane illeri XXIV. Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır.


Madde 3- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 4- Bu karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.