6 maddede emeklilerin emlak vergisi muafiyeti şartları!

6 maddede emeklilerin emlak vergisi muafiyeti şartları! 6 maddede emeklilerin emlak vergisi muafiyeti şartları!

1319 sayılı Kanun kapsamında emlak vergisinden muaf olacak kimseler arasında emekliler de yer alıyor. Peki, emekliler vergiden nasıl muaf olur? İşte 6 maddede emeklilerin emlak vergisi muafiyeti şartları..


Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinde, bazı muafiyetler bulunuyor. Geliri olmayıp, tek konutu olan kimseler belediyeye başvurmaları halinde vergi ödemelerinden muaf oluyor.

1319 sayılı Kanun kapsamında vergiden muaf olacak kimseler 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimleri olarak sıralanıyor.

Buna göre emekli olup yalnız sosyal güvenlik kurumlarından maaş alan kimseler de tek konutları için vergiden muaf olabiliyor. Ancak bazı durumlarda emeklilerin de vergi ödemesi gerekli oluyor. Peki, emeklilerin emlak vergisi muafiyeti şartları nelerdir?

Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti  

1- Sosyal Güvenlik Kurumlarından birinden emekli olup, brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olunması,

2- Başka ülkeden emekli olunması,

3- Yazlık niteliğinde bir eve sahip olunmaması,

4- Emekli maaşı haricinde ekstra gelir elde edilmemesi,

5- Birden fazla konutta hisse sahibi olunmaması,

6- Emeklinin kendi evini kiraya vererek, gelir elde etmemesi.

Yukarıdaki koşulları taşıyan emekliler ilgili belediyeye müracaat ederek vergiden muaf olmayı talep edebiliyor. Buna karşın, başka ülkeden emekli olanlar, birden fazla konutta hisse sahibi olanlar, kışlık evin yanı sıra yazlık evi olanlar, çalışarak gelir elde eden emekliler, kendi evini kiraya verip kirada oturmayan emekliler vergi ödemek durumunda oluyor.

Emeklilerin emlak vergisinden muafiyet dilekçesi örneği


           T.C.
………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE
 

Emlak Vergisi kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

- SGK aylığından başka hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

- Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

- Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.


…./…./20..

ADRES :  

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………


MÜKELLEFİN :

Adı ve Soyadı  :

…………………………….

İmzası   :


GAYRIMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No   : ………………………………….

Mahallesi     : ………………………………….

Cadde ve Sokağı          : ………………………………….

Kapı ve Daire No          : ………………………………….

Pafta    No     : ………………………………….

Ada      No   : ………………………………….

Parsel   No     : …………………………

 


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com