65. Hükümet programı açıklandı!

65. Hükümet programı açıklandı! 65. Hükümet programı açıklandı!

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de 65'inci Hükümet programını açıkladı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yönettiği birleşimde AK Parti grubunun önerisi kabul edilerek, yeni hükümet programı okundu.Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde 65'inci Hükümet programını açıkladı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yönettiği birleşimde AK Parti grubunun önerisi kabul edilerek, yeni hükümet programı okundu.


Başbakan Binali Yıldırım'ın Meclis'te okuduğu 65'inci Hükümet programı şöyle:


DAVUTOĞLU VE BAKANLAR KURULU'NA TEBRİK

"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetimizin 65'inci, Adalet ve Kalkınma Partisinin 7'nci Hükümeti adına aziz milletimizi ve Meclisimizin siz değerli temsilcilerini saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, büyük millete hizmeti geçen, eser bırakan, taş üstüne taş koyan bütün devlet ve siyaset adamlarını şükranla anıyorum. Huzur ve güven ortamı içinde adil ve özgür bir şekilde gerçekleşen, yüksek katılım ve temsilin olduğu 1 Kasım seçimlerinde milletimiz, bir kez daha, AK Parti iktidarının devamı yönünde güçlü bir irade ortaya koymuş ve demokrasimiz seçimlerden güçlenerek çıkmıştır. 1 Kasım seçimlerinin asıl galibi şüphesiz ki Türkiye'dir, aziz milletimizdir. Başarılı çalışmalarını bugüne kadar sürdüren 64'üncü Hükümetimizin Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve onun Bakanlar Kurulu üyelerini yaptıkları hizmetler için en kalbî duygularımla tebrik ediyor, milletim adına, partim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu dönemde, seçim sürecinde milletimize vadettiğimiz birçok vaadin yoğun bir şekilde gerçekleşmesinden memnuniyetimizi ifade ediyorum.


"18 ADET ŞEHİR HASTANESİ İNŞAATINA BAŞLANDI"

Yükseköğretimde reform çalışmalarımızı bu dönem içerisinde tamamlamış olacağız. Öğrencilerimiz üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların bir yılda 1'den çok tekrarına imkân vereceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK Parti iktidarlarının bugüne kadar en başarılı olduğu alanlardan biri de sağlık alanıdır. Sağlık alanında hizmet standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak, yeni reformlarla hizmet kalitesini artırmak amacına yönelik olarak şehir hastaneleri projelerimizi başlatmış bulunuyoruz. Bugüne kadar 18 adet şehir hastanesi inşaatına başlandı ve geriye kalan 11 şehir hastanesi de planlama aşamasında. Bunlar tamamlanmış olduğunda 41 bin yeni yatak kapasitesine ulaşmış olacağız. Tıbbi teknolojide, ilaç endüstrisinde, sağlık turizminde ülkemizin potansiyelini yeterince kullandığımız söylenemez. Hedefimiz, yerli ve millî üretimle hem döviz açığımızı azaltmak hem de bu alandaki yetkinliğimizi artırmak olacaktır. Önümüzdeki dönemde hastanelerde nitelikli yatak oranı artırma projemiz devam edecek. Koruyucu hekimlik yaygınlaştırılmaya devam edilecek. Sağlıklı yaşam kültürü teşvik edilecek. Evde sağlık hizmetlerini daha da geliştireceğiz. Biyoteknolojik ürünlerde yerli üretimi artıracağız.


Akşam 
Haber Star Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


65. Hükümet programınında sağlıktan teknolojiye, enerjiden sanayiye kadar farklı sektörlerde ‘yerli ve mili üretim’ esas alınıyor. Başbakan Yıldırım “Türkiye’nin yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesi temel amacımız” dedi.


Başbakan Binali Yıldırım Meclis Genel Kurulu’na hükümet programını sundu. Yıldırım programın 10. Kalkınma Planı ve seçim beyannamesindeki taahhütler esas alınarak hazırlandığını söyledi. Yıldırım 65. Hükümetin siyasi istikrar ve güven sayesinde ekonomik büyümeyi gerçekleştirmeye devam edeceğini belirtti. Yeni hükümet programının ekonomi ayağını ‘Reel ekonomide köklü değişim, öncelikli dönüşüm programları ile kamu maliyesi’ oluşturuyor. Hükümet programınında sağlıktan teknolojiye, enerjiden sanayiye kadar farklı sektörlerde ‘yerli ve mili üretim’ esas alınıyor. Hükümet programına ilişkin konuşan Başbakan Yıldırım, üreterek büyüyen istihdam oluşturan, ihracatı artıran bir ülke olma yolunda reel sektörün daha güçlü, daha rekabetçi yapılacağını belirterek “Bu çerçevede, atacağımız adımlarla, üretim yapımızda ve ihracatımızda ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünlerin payını artıracağız. İş ve yatırım ortamını iyileştireceğiz. Ulusal ve uluslararası doğrudan yatırımları teşvik edecek, destekleyecek ve tüm yatırımcıların ihtiyacı olan her türlü tedbiri alacağız” dedi. Başbakan Yıldırım, mikro ekonomik ve sektörel dönüşümlere odaklanılarak büyüme potansiyelinin yukarı çekileceğini ifade ederek, “Son 14 yılda, üst-orta gelir grubuna yükselttiğimiz ülkemizin, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesi temel amacımızdır” dedi.


65 HÜKÜMET İLE EKONOMİDE 2023 VİZYONU


- Doğalgaz depolamada kapasite artışı


Doğalgaz depolama kapasitesi artırılacak. Bu kapsamda, yapımı devam eden Tuz Gölü Yeraltı Depolama Projesi’nin tamamlanması planlanıyor. Yurt içi ve yurt dışı petrol ve doğal gaz aramaları ve üretimi artırılacak. Kömür ve jeotermal gibi yerli kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çıkarılıyor.


- Finansmana kolay ulaşım


Finansmana uygun şartlarda erişim kolaylığı getiriliyor. Özel sektörün ilgisini çekmeyen bölgelerde kamu ve özel sektörün işbirliğiyle istihdam ağırlıklı proje ve yatırımlara öncelik verilecek. Geri kalmış yörelerde yeterli ve nitelikli personel istihdamına yönelik tedbirler geliştirilecek.


- Mesleki eğitimde kalite


İş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda kaliteli elaman yetiştirilmesini sağlayacak şekilde mesleki eğitimin kalitesini artıracak tedbirler alınmaya devam edilecek. Meslek liselerinde özel kesimin katkısı artırılıyor. Mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdamı da özendirilecek.


- Yeni iş kurana üç yıl vergi muafiyeti


Kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek verilirken, yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanacak. GENÇDES programı da hayata geçiriliyor. Gençlere kısa film, ilk film, kitap, dergi vb. sanatsal faaliyetleri ile sportif faaliyetlerine proje bazlı karşılıksız destek verilecek.


- 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli


Mega ulaşım projelerine yeni dönemde hız veriliyor. 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli ile günde 6,5 milyon vatandaşın kullanacağı toplam 9 farklı raylı sistemi birbirine bağlayacak, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin trafiğine nefes aldıracak projenin YİD modeli ile yapımına başlanılacak. Yüzyılın en büyük projelerinden biri olacak olan Kanal İstanbul Projesi’nin çalışmalarına devam edilecek.


- Milli yüksek hızlı tren


Hızlı tren dahil demir yolu araçları yerli imkanlarla üretilecek. İhale hazırlıklarının sürdüğü projeyle ilk milli yüksek hızlı tren faaliyete geçirilecek. Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerine yönelik yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına hız verilecek. Bölgesel uçak yapımı, yerli ve milli uydu yapımı ile savunma sanayinin yerlileştirme oranı artırılıyor.


PROGRAMINDAKİ EKONOMİ BAŞLIKLARI


-  TOKİ  eliyle emekliler uygun koşullarla konut sahibi yapılacak.


- Prim yapılandırmaları ekonomik kriz ve doğal afet gibi istisnai haller dışında uygulanmayacak.


- Tamamlayıcı emeklilik tasarrufları desteklenecek.


- Kamu gelir ve harcamalarında kalite artırılacak.


- Fiyat istikrarını güçlendirecek para politikası çerçevesi korunacak.


- Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi, esas olmaya devam edecek.


- Yurt dışındaki varlıklarının, gerekse yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye yatırım yapmak amacıyla sahip oldukları kaynakları Türkiye’ye getirebilmeleri teşvik edilecek.


- ‘İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Öncelikli Dönüşüm Programı hayata geçirilecek.


- Faizsiz finansman yöntemlerinin payının artırılması ve bu finans araçlarına daha fazla katılım sağlanması amacıyla teşvik edici vergisel düzenlemeler yapılacak.


- KOBİ’ler ve nitelikli altyapı yatırımları başta olmak üzere yatırımların finansmanına yönelik olarak erişimi kolaylaştırıcı ve maliyetleri düşürücü tedbirler alınacak.


- Uzun vadeli tasarrufları teşvik etmek üzere, özel amaçlı tasarruf mekanizmaları geliştirilecek.


- Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranları uluslararası düzeylere yaklaştırılacak. Otomatik katılım sistemi pilot çalışması yapılacak.


- Yeni otoyollar, yüksek hızlı tren hatları dahil olmak üzere, birçok alanda yeni projeler hayata geçirilecek.


- Patent Borsası kurulacak.


- 2019 yılına kadar 15 uçak yapılacak.


- Çeyiz hesabı ve konut destek hesabı ile benzeri uygulamalardan, doğum hediyesi uygulamasında olduğu üzere, yurtdışında yaşayan vatandaşları da istifade edebilecek.


Star