7 maddede oybirliği gerektiren kararlar!

7 maddede oybirliği gerektiren kararlar!Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "7 maddede oybirliği gerektiren kararlar" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...


1. Kat malikleri kurulunca alınacak kararların geçerli sayılabilmesi için oybirliği
gerektiren koşullar şunlardır:

2. Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümde; sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.

3. Ana gayrimenkulün üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması, zemin veya bodrum katlarında veya arasının boş kısmında sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.

4. Ana gayrimenkule yapılan ilavelerden sonra ana gayrimenkulün alacağı duruma göre, yapılan yeni ilavelerde dahil olmak üzere bütün bağımsız bölümlerine tahsis olunacak arsa paylarının usulüne göre yeniden ve oy birliğiyle tespit edilebilir.

7 maddede oybirliği gerektiren kararlar!

5. Ana gayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısım mülkiyetin başkasına devrolunması gibi tebliği tasarruflar ancak kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri kararlar üzerine yapılabilir.

6. Ana yapının dış duvarlarının, çatı ve damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri kararlar üzerine yapılabilir.

7. Toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Nihat Dönmez/Site Yönetimleri Danışmanı 

www.famcoturk.com.tr

5 maddede arsa payı ve sayı çoğunluğu gerektiren kararlar!