09 / 06 / 2023

5 maddede arsa payı ve sayı çoğunluğu gerektiren kararlar!

5 maddede arsa payı ve sayı çoğunluğu gerektiren kararlar!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "5 maddede arsa payı ve sayı çoğunluğu gerektiren kararlar" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1. Kat malikleri kurulunda, geçerli sayılabilmesi için, hem arsa payı, hem de sayı çoğunluğu gerektiren konular şunlardır:

2. Atamalar:  Yönetici tayini; KMK madde 34, “..., Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. , ...”  Denetçi tayini, KMK madde 41, “,,, Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; , ......”

3. Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti: “...,Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır., ...”

5 maddede arsa payı ve sayı çoğunluğu gerektiren kararlar!

4. Faydalı yenilik ve ilaveler: Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde oybirliğiyle karar vererek işlem yaparlar. Aksi taktirde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar. Ortak yerleri düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerinde elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilikler ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluk ile verecekleri kararlar üzerine yapılır.

5.Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Nihat Dönmez/Site Yönetimleri Danışmanı    
www.famcoturk.com.tr 
 

10 maddede sitelerin yönetimi!

https://www.ticarethaneistanbul.com/


Geri Dön