19 / 08 / 2022

8. Gayrimenkul Liderler Zirvesi'nde neler konuşuldu?

8. Gayrimenkul Liderler Zirvesi'nde neler konuşuldu?

Management Plus Danışmanlık Eğitim tarafından her yıl organize edilen ve bu 8. yedincisi düzenlenen “Gayrimenkulde Liderler Zirvesi” 10 Aralık 2020’ de 850 kişinin katılımıyla Zoom üzerinden ve Youtube'dan canlı yayınla izlendi. Peki 8. Gayrimenkul Liderler Zirvesi'nde neler konuşuldu?Management Plus Danışmanlık Eğitim tarafından her yıl organize edilen ve bu 8. yedincisi düzenlenen “Gayrimenkulde Liderler Zirvesi” 10 Aralık 2020’ de 850 kişinin katılımıyla zoom dan ve youtube dan canlı yayınla izlendi.

Zirvenin platin sponsorları Avrupa Konutları, Nef, Era Gayrimenkul yaptığı zirvenin, teknik ve altyapı sponsoru Ege Yapı oldu. Zirvenin altın sponsorları ise; Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü, İmpo İmar, Mgc Legal Hukuk Bürosu Ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği oldular. Sektörel STK lar KENTSEV ve İNDER tarafından desteklenen zirvede, sektörel bilgi sponsoru REIDIN, sektörel iletişim sponsorları Baretdergisicom, Emlakdream, Kadıncaemlak, Yeni Emlak, Emlak Haber Ajansı ve Emlaknews oldular.    

İnşaat ve Gayrimenkul ve sektöründen önemli konuşmacıların katıldığı zirveye, her yıl olduğu gibi yoğun bir katılım oldu. Ana teması “pandemi sonrasi gayrimenkul sektörünün geleceğinde, estetik, sağlik ve çevresel faktörlerin önemi” olan zirve,  1 açılış oturumu, 2 özel oturum ve  3 ana oturumdan oluşan zirvede, konuşmacılar tarafından pandemi sonrası gayrimenkul ve inşaat sektörünün geleceği açısından çok önemli paylaşımlarda bulunuldu.

Açılış Oturumu : Sektörel STK lar Açısından Pandeminin Gayrimenkul Sektörüne Etkileri adlı açılış oturumuna, KENTSEV Yönetim Kurulu Başkanı Haluk SUR, İNDER Başkanı Nazmi DURBAKAYIM, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KALYONCU ve TDUB Başkanı Encan AYDOĞDU katıldılar.

Özel Oturum - 1  :  1. Özel oturum konuşmacısı GAD Foundation ve Mimarlık Başkanı Gökhan AVCIOĞLU oldu. Gökhan AVCIOĞLU’ “Gayrimenkul Sektörünün Geleceğinde Estetik Yenilikler”  adlı bir konuşma gerçekleştirdi.

1. Ana  Oturum: “Pandemi Sonrasında Gayrimenkul Sektöründe Sağlık, ve Çevresel Faktörler Açısından Yenilikler”  adlı  1. i oturumu, KREA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan KODAL ın oturum başkanlığında, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden TİMUR, EGE Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç KABADAYI’ nın  katılımıyla gerçekleşti. Oturumda öne çıkan sonuçlar aşağıda derlenmiştir:
Özel Oturum - 2 “Pandemi Sonrası Gayrimenkul Danışmanlığı Sektörünü Bekleyen Gelişmeler ve Yenilikler” adlı özel oturumda 2. Özel konuşmacısı Era Türkiye Ülke Başkanı Alphan MANAS oldu. 

2. Ana Oturum:“ Pandemi Sonrası Gayrimenkul Sektöründe Değerleme ve Hukuksal Sorunlar ve Çözümleri” adlı 2. ci oturum, ID Consultancy CEO su Işıl DİNÇER’ in başkanlığında, GHE Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali YÜKSEL ve MGC Legal Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Av. Mustafa GÜNEŞ’ in  katılımıyla gerçekleşti. 2. oturum da öne çıkan sonuçlar aşağıda derlenmiştir:

3. Ana Oturum:“ Pandemi Sonrası Gayrimenkul Sektörünün Finansal ve Ekonomik Geleceği” adlı 3. cü oturum, REIDIN Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet KAYHAN’ ın başkanlığında, Prof. Dr. Ali HEPŞEN ve İMPO İMAR Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin OFLAZ’ ın  katılımıyla gerçekleşti. 3. oturum da öne çıkan sonuçlar aşağıda derlenmiştir:

Zirvede Konuşmacılar Tarafından Yapılan Aktarımlar Şu Şekilde Gerçekleşti :

Pandemi, yaşam alanlarımızı daha farklı kılmamız gerektiğini (balkonlara ve yaşam odalarına) ne kadar ihtiyacımız olduğunu  

Gayrimenkulün ihtisas gerektiren bir alan olduğu görüldü. Bu da herkesin bu işi yapamayacağı  

Pandemi sonrasında gayrimenkul sektörünün daha rafine bir hale geleceği 

Pandemi sonrasında inovatif ve yaşam alanlarını ön plana alan yeni projelerin geliştirilmesi gerektiği 

Tabiat uyumlu ve tabiata zarar vermeyen ve tasarıma kaynak ayıran bir geliştirme ve teknolojinin son iradelerinden yararlanan bir geliştirme sürecine ihtiyacımız olduğu

Mahalle planlamalarından komşuluk ilişkilerine kadar kentlerin akıllı ve vicdanlı olması gerektiği

Bu günkü imar yönetmelği ile iyi bir mimari projelerin yapılamayacağı

Geliştiricilerin genç ve kabiliyetli kişilerden oluşması gerektiği,

Gayrimenkul alıcısının kim olduğunun ve fiyatlarının ne olması gerektiğinin bilinmediği

Pandemi bize işin insani ve sosyolojik boyutunu geliştirmenin çok önemli olduğunu öğretti

Pandeminin ofis hayatına etkisinin çok fazla olduğu ama yeniden düzeleceği

Pandemi sonrası malların fiyatlarının artacak ve satınalma gücünün düşeceği

Akıllı evlerin artmasıyla enerji verimliliğinin arttırılması gerekliliğinin ortaya çıkacağı ve tüketici nezninde değer göreceği

Gayrimenkul pazarlama da dijitalleşmenin artacağı

Gayrimenkulun tüm süreçlerinde teknolojinin çok öenemli olacağı   

Pandemi gayrimenkul sektörünün teknolojik anlamda gelişmesini sağlayacağı

Pandemi sonrası mega kentler dönemi biteceği ve akıllı kentlere dönüşeceği

Avmler satış sitelerinin depolarına dönüştüğü

Pandemi sonrası gayrimenkul sektörünün kodları yeniden yazılacağı

Ofis, hastane ve avmlerin yeni bir dengeye gireceği  

Özellikle pandeminin mahalle kültürünün arttırılmasının çok önemli olduğu ve projelerin buna göre geliştirilmesi gerektiği,

İnsanı ön planda tutan yeni enerji alternatiflerini ortaya koyan binalar ve şehirler kurmamız gerektiği 

Fütüristtik fikirlerin ve projelerin çok önemli olduğu bir sürece girildiği

Paylaşım ekonomisine alışmak gerektiği 

Pandemi sonrası gayrimenkule yatırım devam edeceği ve tüm dünyada da böyle olduğu 

Dijitalleşmenin gayrimenkul sektörü için daha da artacağı 

Pandemi sürecinde yaşam alanlarının gerçek ölçekli hale gelmesi çok önemlidir.

Pandemi sürecinde yeşil alan alçak katlı ve villaya ilgi çok arttığı ve proje üretilirken bunlara dikkat edileceği

Temassız girişler ve akıllı konutlar üretiminin arttırılması gerektiği

Ofis binalarında pandemi sonrası pencereleri açılan tarzda ve güçlü havalandırma sistemleri ile yapılması gerektiği

Pandemi sonrası taze hava alan yeşil alanı bol ve alçak katlı binalar yapılması gerektiği

Evlerin içinde dönüşebilir mobilyalar ortaya çıkacağı ve evini büyütüp küçültme ve ortak alanlar yaratılacağı

Tasarımların saha dışı üretimle gerçekleşeceği

Daha kolay yer değiştirilebilir tasarımlar olacağı

Endüstriyel tasarımcılarla çalışmaların hızlanacağı

Compec ve prontech teknolojilerinin gelişeceği

Pandemi sonrası paylaşım ekonomisine geçileceği

Metrekarenin optimal kullanımı ve teknolojik gelişmelerin binanın yapımından satışına kadar çok önemli olacağı

Tapu süreçlerinin özellikle blokchain ile olabileceği

Akıllı evlerle ilgili ev teknolojilerine çok büyük yatırımlar oalcağı

Türkiye olarak enerji verimliliği önemli buna dönük  gayrimenkul geliştirilmesi gerektiği

Akıllı şehirlere akıllı binalara yatırım yapan şirketlerin farklılaşacağı

Kitlesel fonlama modeli ile çok başarılı işler olabileceği

Verimliliği ve inovasyonu arttıracak teknolojiler geliştirilerek çalışmaların geliştirilmesi gerektiği

Farklı finansal entrümanları kullanmamız gerektiği

Gayrimenkul danışmanlığı sektörü dijital dönüşümden çok etkilenecek o yüzden teknolojiyi kullanabilmenin çok önemli olduğu 

Gayrimenkul danışmanlığı sektöründe birçok marka yeni markalar oluşturacak ve müşterisine hizmet vereceği

Pandemi sonrası inovasyonun ve inovatif şirketlerin değerinin daha da artacağı

Varlık yönetimi ve tesisi yönetimi, mülk yönetimi aktörlerinin yetki ve sorumlulukarı yeniden tanımlanması gerektiği

Gayrimenkul sektöründeki yatırımcıların artık para piyasalarından değil, sermaye piyasalarından fon temini yoluna gitmesi gerektiği  

Pandemi sonrası açılan uyarlama davalarında mahkemelerin her bir olayın özelliğine göre değil ihtiyati tedbir kararı vermekte genel olarak isteksiz davranmaya ve bu davaların alacak davaları bakımından bu davaların zamanın ruhuna uygun olarak yürütülmesi gerektiği

Kat mülkiyeti kanununun yenilenmesi ve adının kat mülkiyeti ve yönetimi kanunu olarak yenilenmesi gerektiği

İmar yasasının tüm ülkeye göre yeniden çıkarılması gerektiği

Varlık ve mülk yönetimi konularının düzenlenmesi gerektiği

Alan yönetimi planı olması gerektiği 

Kamu ve özel sektör iş birliği ile bir finansman sistemi geliştirmek gerektiği

Veriye ve bilime dayanan gayrimenkul sektörü kurulması gerektiği

İnşaat sektörünün istihdamdaki payı %63 dür. O yüzden desteklenmesi gerektiği 

Döviz kurunun üretim ve maliyetlerine etkisi çok fazla olduğu 

Finansman açısından kar maksimizasyonundan ziyade sürdürülebilirliğin önemli olduğu

Güven ve ortak aklın yeni yatırımlar için çok önemli olduğu 

Kentsel dönüşümde destek kredilerinin güncellenmesi gerektiği

Kentsel dönüşüm finansmanında yeni bir hikaye yazılması gerektiği 

Zirve de konuşmacılar tarafından önemli ve altı çizilmesi gereken noktalar belirtilmiş ve zirve sonuç  bildirgesi buna göre oluşturulmuştur.