8 soruda gayrimenkulde TL dönemi!

 8 soruda gayrimenkulde TL dönemi!  8 soruda gayrimenkulde TL dönemi!

Cumhurbaşkanı kararı ile, ev, dükkan, mağaza, işyeri alım satımı ve kiralamalarının dövizle yapılması geçtiğimiz haftalarda yasaklandı. Bugün karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçen ve mevcuttaki sözleşmelerin TL’ye çevrilmesine ilişkin esasları belirleyen düzenlemenin ayrıntıları netleşti. 

Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılmasını içeren tebliği, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Yapılan yeni düzenleme ile, Tebliğin döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeleri içeren 8’inci maddesinde değişikliğe gidildi ve, Türk Lirası ile yapılması zorunlu sözleşmeler ve istisna kapsamındaki sözleşmeler 25 başlık altında yeniden düzenlendi. Peki, gayrimenkulde bu yeni dönem nasıl işleyecek? İşte 8 soruda gayrimenkulde TL dönemi!

1-) Gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde döviz kullanılabilecek mi?

Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaklar. 

2-) TL sözleşmesinde kapsam dışı olanlar neler?

Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün.

3-) Hangi durumlarda döviz cinsinden sözleşme yapılabilir?

Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının (yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları da dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülükleri döviz cinsinden kararlaştırılabilecek. 

Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgelerdeki şirketlerin taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek. 

4-) Sözleşmelerde hangi kur esas alınacak?

Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller taraflarca Türk Lirası yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; 2 Ocak 2018 tarihinden önce akdedilen sözleşmelerdeki Döviz bedelinin TL’ye çevrilmesinde, 2 Ocak’taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. 

5-) Taraflar kendi aralarında anlaşırsa kur nasıl belirlenecek?

Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de TL’ye geçiş yapabilecekler. Yeni belirlenen bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışa göre güncellenecek. 

6-) Sözleşmelerde TL'ye dönmek zorunlu mu?

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a göre, Türkiye'de yerleşik kişiler her türlü menkul ve gayrimenkul satış ve kiralamasını TL üzerinden yapmak zorunlu. 

7-) Sözleşmelerde TL'ye dönmeme cezası varmı?

Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında düzenledikleri bazı sözleşmelerde, sözleşme bedelinin Türk Lirası olarak belirlenmesi zorunlu hale getirildi.Bu zorunluluğa uymayanlar, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezalandırılacaklar. 

8-) Düzenleme sektöre ne kazandıracak?

Kirada TL dönemi sektörde adeta bayram havası yarattı. Sektör temsilcileri düzenleme ile birlikte gayrimenkul ve perakende sektöründe hareketlilik yaşanacağını belirtti. Sektörden düzenlemeye tam destek geldi. 


Gayrimenkulde Türk Lirası ile sözleşme dönemi resmen başladı!

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinde değişiklik!

TL'ye dönüş kuru belli oldu!

Dövizli sözleşme yasağı başladı!
 

Öznur YASLI/Emlakkulisi.com