9 kentte lojistik depolarının durumu ne?

9 kentte lojistik depolarının durumu ne?

Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin ve Samsun'da lojistik depolarının durumu ne? Nasıl yatırımlar yapılması gerekiyor? GYODER raporundan!
1) Antalya


Tarıma dayalı sanayi yatırımlarının organize sanayi bölgelerinde genişleyeceği ve bu çerçevede sanayi alanlarına ve turizm ve özel tüketim ağırlıklı dağıtım amaçlı lojistik alanlarına ihtiyacın ve talebin artacağı öngörülmektedir.2) Diyarbakır


Sanayi ve lojistik alanlarına talep sınırlı olarak gelişecektir. Hayvancılığa dayalı organize sanayi bölgesine yönelik talep olacaktır. Lojistik alanlara daha çok iç ticaret ağırlıklı sınırlı talep olacaktır.3) Erzurum


Sanayinin sınırlı bir gelişme göstereceği öngörüsüne bağlı olarak sanayi alanlarına sınırlı talep olacaktır. Hayvancılığa dayalı ihtisas sanayi bölgesi yeni yatırım alanı olacaktır. Doğu Anadolu'nun bölgesel merkezi işlevi ile iç ticaret ve dağıtıma dayalı lojistik alan talebi de olacaktır.4) Eskişehir


Eskişehir bir inovasyon merkezi olarak yüksek teknolojili sanayilerin gelişeceği bir bölge olacaktır. Ayrıca uygun sanayi alanları ile Marmara ve  Ankara  arasında yeni sanayi havzası olacaktır. Sanayi alanlarının gelişimi OSB içinde olacaktır. Ulaşım altyapısındaki gelişmelere bağlı olarak ve OSB içindeki lojistik üssün de gelişimi ile lojistik alan ihtiyacının da genişleyeceği öngörülmektedir.
5) Kayseri


Kayseri'de sanayi ve lojistik alan ihtiyacı ve talebi yüksek olacaktır. Sanayi gelişimi OSB'ler içinde devam edecektir. Kurulması planlanan 6 lojistik köyden biri Kayseri Boğaz köprü'de olacaktır. Kayseri Anadolu'nun lojistik merkezi haline gelecektir. Bu nedenle lojistik alan talebinin de yüksek olacağı öngörülmektedir.6) Kocaeli


Kocaeli'nde sanayi ve lojistik faaliyetlerinde önemli bir genişleme öngörülmektedir. İstanbul'da sınainin Kocaeli'ne kayışı artarak devam etmektedir. Kocaeli içinde de belediyenin yeni nazım planı gereği şehir içinde kalan sanayi firmaları şehir dışına çıkarılmaktadır. Kocaeli ayrıca sanayileşmenin genişlediği Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Yalova illeri için de taşımacılık ve lojistik merkezi haline gelmektedir. Kocaeli ili kurulması planlanan 6 lojistik köyden birine Köseköy'de ev sahipliği yapacaktır. Kocaeli'nde yeni sanayileşme alanları büyük ölçüde organize sanayi bölgeleri olacaktır. Lojistik alanlar ise Köseköy ve Derince Bölgeleri ile Cengiz Topel Hava alanı çevresi olacaktır.


7) Konya


Konya'da sanayi alanı ihtiyacı artmaya devam edecektir. Ancak parsel ve alan büyüklükleri KOBİ'lerin ihtiyacı nedeni ile küçük olmaktadır. Bu özellik sanayi alanları için gayrimenkul yatırımı cazibesini sınırlandırmaktadır. Lojistik alan ihtiyacı ise ihracata dayalı sanayilerin gelişimi ile dış ticaret odaklı olarak artacaktır. Ancak Konya'nın ulaştırma anayollarına ve hatlarına uzaklığı lojistik yatırımı cazibesini sınırlandırmaktadır.8) Mersin


Mersin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en önemli lojistik merkezlerinden biri olacaktır. Türkiye'nin dış ticaretinde Marmara metropol alanı ve İzmir'in yanı sıra, Mersin Anadolu odaklı üçüncü ana çıkış kapısı haline gelmektedir. Mersin limanı Türkiye'nin yük taşımacılığında ikinci büyük limanı olacaktır ve liman bölgesi ve çevresinde geniş bir lojistik alan ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. DTM Mersin'de lojistik serbest bölge kurmayı planlamaktadır. Uluslar arası Nakliyeciler Derneği de ayrıca Mersin'de bir lojistik köy kurmayı planlamaktadır. Mersin'de sanayi ise organize sanayi bölgeleri içinde gelişecektir. Bu çerçevede Mersin'de gayrimenkul yatırımları olarak lojistik alanların çok önemli bir gelişme ve yatırım fırsatı sunacağı, sanayi alanlarında ise genişlemenin kurulu OSB içinde olacağı öngörülmektedir.
9) Samsun


Samsun sanayi, organize sanayi bölgeleri içinde gelişecektir. Merkez OSB'de yer kalmamıştır. Bu nedenle yeni kurulan Bafra OSB'ne, planlama aşamasındaki Tekkeköy'deki gemi inşa sanayi bölgesi ile gıda ihtisas organize sanayi bölgesine talep olacağı öngörülmektedir. Petrol ve doğalgazın çıkış kapısı olması ve petrol rafinerisi kurulması olasılığı da sanayi alanlarını etkileyecektir. Samsun lojistik alanında önemli bir merkez olma sürecine girmektedir.Samsun Anadolu'nun (güneydoğu, doğu Anadolu ,orta Anadolu, orta Karadeniz) Karadeniz ülkeleri ve Avrupa ile ticaretinde önemli bir çıkış kapısı haline gelmektedir. Bu çerçevede Samsun'da lojistik alanlara olan talebin artacağı, sanayi alanlarının OSB içinde talep göreceği ve özellikle gayrimenkul yatırımı açısından lojistik alanların cazip olacağı öngörülmektedir.