16 / 08 / 2022

9 maddede site yönetimlerinde aidata itiraz!

9 maddede site yönetimlerinde aidata itiraz!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez 'site yönetimlerinde aidata itiraz' konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1.    Site yönetimlerinde,(mevzuat anlamında) aidat diye bir kavram yoktur, site yönetimlerinde gider ve gider avansı vardır. Kat malikler kurulunca bu avanslar aylık olarak tahakkuk ve tahsil edilecek şeklinde karar oluşmuş ve adı da aidat olmuştur. Ancak iş hukuka taşındığında, hukuk terminolojisi kullanılır.

2.    Kat mülkiyetini hükümleri, diğer genel hükümlerden farklıdır, site yönetimleri bunu bilmez, avukatlar da davaya (doğal olarak) genel hükümlerden girer, davayı formatlayarak hakime sunar, bir çok kürsü de sık rastlanmadığından bu konuda genel hüküm ile kat mülkiyeti arasında gidip-gelmelerle karar verir ve sonrasında ise Yargıtay’a giden dava orda aslına döner ve avukatları da , kürsüyü de, malikleri (davacı-davalı) şaşırtan gerekçelerle, kararlar çıkar.

3.    Bunlardan biri de aidatlarla itirazdır: (aşağıda yazılanlar usulüne göre yapısal yönetimi yapılan siteler için geçerlidir, yoksa site müdürünü yönetici sanan veya hizmet firmasına site yapısal yönetimini taşere eden siteler için geçerli değildir, www.konutsitesiyonetimi.com)

4.    Aidatın varlığına itiraz pek mümkün değildir, (itiraz eden ya malik olmadığını, ya da ödediğini kanıtlamak durumundadır, çünkü sitelere ait gider ve gider avansları İcra-İflas Kanununun 168/1 maddesindeki evraklardan sayılır)

5.    Malik, site yönetimlerinin iyi veya hiç  hizmet vermediği bahanesi ile aidat ödenmezliği veya site yönetimi, zamanında veya hiç aidatları ödemediği gerekçesi ile hizmet durdurma yapamaz, (merkezi ısınma, merkezi su, merkezi elektrik  giderleri, aidatlarla ilgili değildir, ödemeyenin suyu, ısınması, elektriği kesilir).

6.    Kürsü (hakim) kat malikleri iradesi yerine geçip aidatlara (miktar dahil) müdahale edemez.

7.    Aidatlar avanstır, bunların fahiş miktarda olup olmadığı da tartışılmaz, bunun için bilir kişi atanmaz, mali müşavirden hesap denetimi istenmez (istenmesi anlamsızdır, siteleri denetleyecek tek merci kat malikler kuruludur, burada da denetici seçilen kat malikinin tek sorumluluğu ve yetkisi KMK 41’deki denetim raporunu kat maliklerine sunmaktır), çünkü site yönetimlerinin giderleri tahminidir, yeterinden fazla ise iade olunur, eksikse tekrar , yine toplanır. (hatırlatmamız: site yönetim kurullarının karar alma yetkisi yoktur, onlar icra makamıdır, sitelerin tek karar mercii kat malikler kuruludur, zaten gider ve avansı kat malikler kurulu kararında formatlanmamışsa, hiçbir hukuki değeri yoktur, borç da değildir, aidat da değildir, www.siteyonetimkitaplari.com).

8.    Site yönetimi disiplininden habersiz yöneticiler, deneticiler, avukatlar, mali müşavirlerden ricamız, sitelerle ilgili hukuki-mali-idari-sosyal detaya girmeleridir, aksine davranışlar site yaşam kültürünü de yok eder ve siteleri kaosa sürükler.

9.    Yanlış hesap da Yargıtay’dan döner.


Nihat Dönmez / Site Yönetimleri Danışmanı

www.konutsitesiyonetimi.com

10 maddede konut sitelerinde yönetim planı değişim süreci!