A1 Danışmanlık Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!    

A1 Danışmanlık Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!    

A1 Danışmanlık Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 100 bin TL sermaye bedeli ile Ali Gürbüz, Eren Kaya ve Fatih Koca tarafından kuruldu.


A1 Danışmanlık Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 100 bin TL sermaye bedeli ile Ali Gürbüz, Eren Kaya ve Fatih Koca tarafından kuruldu.

A1 Danışmanlık Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
DANIŞMANLIK-Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet verir. -Yurt dışına çalışacak personel gönderilmesi, yurt dışından Türkiyede çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık ve hizmet verebilir. -İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirebilir, bu yazılımın satış ve pazarlamasını yapabilir. MİMARLIK MÜHENDİSLİK -Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. -Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. İNŞAAT - TAAHHÜT A - Her türlü inşaat işleri taahhüt işleri ; konut , işyeri , ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak , kendi , hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde , yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut , iş hanları , fabrikalar , yollar , baraj ve göletler , park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler , tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek . Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde , resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf , açık artırma , eksiltme , telif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşlarının , kamu iktisadi teşebbüsleri , iktisadi devlet teşekkülleri , kamu iktisadi kuruluşları , kamu bütçeli daireler, mahalli idareler , belediyeler , yapı kooperatifleri , özel sektör kuruluşları , tarafından yurtiçinde ve yurtdışında ihaleye çıkarılan inşaat , elektrik , tesisat , yol , su , kanalizasyon , doğalgaz , altyapı , üstyapı , dekorasyon, restorasyon işlerinin yenileme veya onarımı ihalelerine katılmak, telif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Nalburiye malzemesinin toptan ve perakende olarak alımı , satımı , ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak , yaptırmak , satmak , kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri , tamirat , boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak . Dekorasyon ile ilgili spor salonlarının saha çizimi , boya , parke ve cam cila duvar kağıdı , halıfleks , asma tavan kartonpiyer , fayans kalebodur su ve elektrik tesisatı , çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü bina , büro , tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık mühendislik teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje , teknik hesaplar , danışmanlık , etüd , araştırma tasarım , fizibiliteler , yapmak , bununla ilgili hizmet grupları ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Namık Kemal Mah. Deniz Gezmiş Cad. Mirel İşm. No: 100/2 ESENYURT