ABB'den Anıtkabir çevresinin inşaata açıldığı iddialarına yanıt!

ABB'den Anıtkabir çevresinin inşaata açıldığı iddialarına yanıt!Ankara Büyükşehir Belediyesi, son günlerde bazı basın organlarında yer alan Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açıldığına dair çıkan haberler üzerine yazılı açıklamada bulundu.


Son günlerde bazı basın organlarında çıkan Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açıldığına dair çıkan habere yönelik  Ankara  Büyükşehir Belediyesi'nde açıklama geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yer alan habere göre; yazılı açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan yayınlarda Ankara Büyükşehir Belediyesinin Anıtkabir çevresini 10 katlı inşaata açtığına dair mesnetsiz iddiaları üzerine;

1. 2011 yılında, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 6097 ada 3 no’lu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki kullanım kararı “Özel Sağlık Tesisi” olarak değiştirilmiş, yapılaşma koşulları Emsal: 2.00, Hmax (Yençok): Serbest olarak belirlenmiştir. Bu nazım imar planına askı süresi içerisinde Çankaya Belediyesince itiraz edilmiş, itirazlar Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile reddedilmiştir.

2. 2012 yılında, bahsi geçen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çankaya Belediyesi Meclisi tarafından uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da onaylanmıştır.

3. Bu plana askı süresi içerisinde yapılan itirazlar, Çankaya Belediyesi Meclisinin 04.01.2013 gün ve 39 sayılı kararı ile kabul edilmiş ancak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile reddedilerek plan kesinleşmiştir. Böylece, 6097 ada 3 sayılı parsel “Emsal:2.00, Yençok: Serbest yapılaşma koşulu tanımlı Özel Sağlık Tesisi” kullanıma ayrılmıştır.

ABB

4. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğini onayan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı hakkında, Ankara 14. İdare Mahkemesi iptal kararı vermiştir. Bu kararı Danıştay 6. Dairesi onamıştır.

5. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini onayan meclis kararlarının iptali amacıyla açılan davada da Ankara 14. İdare Mahkemesi iptal kararı vermiştir.

6. 2016 yılında mahkeme kararları sonrası, 6097 ada 3 sayılı parselde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 12.08.2016 tarihinde yeniden 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapmıştır.

7. 2017 yılında, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çankaya Belediye Meclisinde reddedilmiş ancak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanmıştır.

8. 2018 yılında, bu plan değişikliğine ilişkin, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararında “…6097 ada 3 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin tescilli Maltepe Camiini silüet açısından olumsuz etkilemediği anlaşıldığından 2863 sayılı yasa kapsamında uygun olduğuna karar verildiği…” denilmiştir. Buna göre, 6097 ada 3 sayılı parsel “Emsal: 2.00, Yençok: Serbest yapılaşma koşulu tanımlı Ticaret” kullanıma ayrılmıştır.

9. 2020 yılında, 7221 sayılı yasa gereği, Yençok: Serbest olarak tanımlı bu parselde “bina yüksekliğinin serbest olarak tanımlanamayacağı” yönünde yayımlanan kanun maddesi gereği, 6097 ada 3 sayılı parselde mal sahiplerince 7 kat olarak teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği Çankaya Belediyesi Meclisi ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanmıştır.

Bu değişikliğe askı süresi içerisinde 69 adet dilekçe ile itiraz edildiği belirlenmiş olup itirazların değerlendirme süreci devam etmektedir.

SONUÇ:

Söz konusu parselde, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkanımız Sayın Mansur YAVAŞ döneminde herhangi bir plan değişikliği yapılmamıştır.

7221 sayılı kanun gereği, planında Hmax: Serbest olarak belirlenmiş parsellere kat adeti belirlenmesi zorunluluktur. İddia edilenin aksine, serbest olan kat yüksekliği yedi katla sınırlandırılmıştır. Alınan karar, Anıtkabir’in silüetini etkilememektedir.  Bu kapsamda, Çankaya Belediyesi Meclisince yedi kat olarak belirlenen kat adedi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince aynen kabul edilerek onaylanmıştır.

10 kat olarak tartışılan ve “gökdelen dikiliyor” denilerek kamuoyunu yanlış yönlendiren çevrelerin söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır."

ABB'den Karataş Mahallesi imar durumu ile ilgili açıklama!