Abdülkadir Akkuş, yeni şirket kurdu!

Abdülkadir Akkuş, yeni şirket kurdu!

Abdülkadir Akkuş, yeni şirket kurdu. KDR Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi Ataşehir'de Abdülkadir Akkuş ve Muhammed Emir Akkuş ortaklığında kuruldu.


Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, yeni bir şirket kurdu. 

KDR Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi bugün Ataşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Abdülkadir Akkuş ve Muhammed Emir Akkuş ortaklığında kuruldu.

Abdülkadir Akkuş, yeni şirket kurdu!

Türkiye’deki arazi alım satımı, nitelikli gayrimenkul projeleri geliştirmek ve bu projelere yatırım yapmak gibi bir misyonu üstlenen Akkuş Gayrimenkul, gayrimenkul sektörüne örnek olacak bir anlayışla projeler hayata geçiriyor. Akkuş Gayrimenkul, bugüne kadar 60 bin metrekarelik projeyi tamamladı.

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Muhammed Emir Akkuş ile yeni bir gayrimenkul yatırımına imza attı. 

Abdülkadir Akkuş, yeni şirket kurdu!

KDR Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi, gayrimenkul alanında faaliyette bulunacak. Şirket, Her türlü gayrimenkullerin alımı,satımı, kiralanması ve kiraya verilmesini yapmak üzere hizmet sunacak. 

KDR Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi konusu:
1) Her türlü gayrimenkullerin alımı,satımı, kiralanması ve kiraya verilmesini yapmak. 2) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6). Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7). Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 8). Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 9). Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 10) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 11) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 12). Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 13). Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 14). İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 15). Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 16) Emlak Müşavirliği yapmak. 17) Her türlü inşaat malzemelerinin, alımı,satımı,ithalat ve ihracatını yapmak. 18). Kuyumculuk dükkanı işletmek, işlettirmek ve mağazalar zinciri oluşturmak. 19). Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının imalatını ithalat ve ihracatını yapmak. 20).Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerin işlenmesi için eritme ve işletme ocakları ile haddehaneler açmak, işletmek. 21) Ayar evleri, ramat evleri, ifraz üniteleri, tamir atölyeleri kurup işletmek. 22) Her türlü gıda maddelerinin , imalatını,alımını,satımını,ithalat ve ihracatını yapmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 23). İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerini,imalatı, pazarlanması, alımı,satımı,ithalat ve ihracatını yapmak , gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek, kiralamak,kiraya vermek. 24) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak 25) Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 26) Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 27. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. 28). Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. a)Şirket çalışma konusuyla ilgili malların ,depolanması, teshiri, ihracatı pazarlanması için depolar, marketler, mağaza ve ticarethaneler, bürolar servis ve dağıtım yerleri açabilir. b)Şirketin isleri için iç ve dış piyasalarda orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek ve kefalet kredileri temin ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

KDR Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi Adres: 
7-8-9-10.Ksm.Mah.Ataköy Towers A Blok No.20/1-156 Ataköy

KDR Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com