Acıbadem Üniversitesi Ataşehir Kampüsü'nde kat bahçeleri imara aykırı!

Acıbadem Üniversitesi Ataşehir Kampüsü'nde kat bahçeleri imara aykırı!Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'm mütevelli heyeti başkanı olduğu Acıbadem Üniversitesi'nin Ataşehir'deki kampüsü kaçak çıktı. Kampüsteki kat bahçelerinin projesine ve imar yönetmeliğine aykırı olduğu ortaya çıktı.


3 bloktan oluşan kampüsteki kat bahçelerinin projesine ve imar yönetmeliğine aykırı olduğu, kaçak bodrum katlan ile binaların yüksekliğinin artırıldığı tespit edildi. 


Anadolu 18. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Ataşehir İçerenköy'deki Acıbadem Üniversitesi'nin imar planlarına ve onaylı projesine uygun olup olmadığının tespiti için bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda üniversitenin A Bloku'nda giriş bölümüne onaylı tadilat projesine ve imar yönetmeliğine aykırı olarak eklentiler yapıldığı tespit edildi. Üniversite binasına zemin kat girişi de dahil olmak üzere 3. normal kat hariç diğer tüm katların yaşam alanları içerisinde projelendirilen "kat bahçelerinin" imar yönetmeliğine aykırı olduğu vurgulandı.' B Blok binasındaki tüm katlarda bulunan kat bahçelerinin de yönetmeliğe aykırı olduğu belirtildi. Acıbadem Üniversitesi'nin inşaatı devam eden C Blok yurt binasının projesinde zemin ile birlikte 8 İcat gösterilmesine karşın 2 bodrum katı ile birlikte 10 katlı olarak yapıldığı belirtildi. 8 ve 9. katlar arasındaki 6.80 metrelik kolon yüksekliğinin 6.56 metre olarak ölçüldüğü ve bu durumun da imar yönetmeliğine aykırı olduğu ifade edildi. 


Yaklaşık 20 dönümlük arazi Acıbadem Üniversitesi ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 201 l'de Hazine hissesine ait bölümün, üniversite kurmak amacıyla 49 yıllığına Acıbadem Üniversitesi'ne devredilmesini uygun buldu ve devir gerçekleşti. 

Cumhuriyet