Adana Ceyhan'da icradan 2 milyon TL'ye 2 tarla!

Adana Ceyhan'da icradan 2 milyon TL'ye 2 tarla!

Ceyhan İcra Müdürlüğü tarafından Adana Ceyhan, Haliliye Köyü'nde bulunan iki adet sulak tarla satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin toplam tahmini bedelleri 2 milyon 669 bin 779 TL olarak belirlendi...

Verilen İlana Göre; 

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
CEYHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2009/1767 TLMT

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
A)Taşınmaz bilgileri :  Adana  ili, Ceyhan ilçesi, Haliliye Köyü 574 nolu parselde kayıtlı sulak tarla vasfındaki 856.931,00m2 yüzölçümlü olan taşınmazın borçlu Yavuz Tezan hissesi olan 300/857 hissesi

Taşınmaz Özellikleri ; Satışa konu taşınmaz Ceyhan Haliliye Köyü Karagöz Mevkiinde olup, sulak tarladır, toprak yapısı killi, tınlı, sürek derin, tekstür yapılı, işlenmesi kolay, organik madde yönünden yeterlidir, her türlü tarla mahsulüne (pamuk, Postan, soya, mısır, arpa, buğday, yulaf, şeftali ile bağ gibi) uygundur.


Taşınmazın imar durum     : Tarla olduğundan imar durumu yoktur.

Takdir olunan kıymet          : 1,349,889,98-TL borçlu hissesi olan 300/857_hisse oranı karşılığıdır,
Tapu sicilindeki  diğ. Malumatlar : Tapu kaydında olduğu gibidir
Taşınmaz üzerindeki mülk           :Tapu kaydında olduğu gibidir
Kdv oranı                             :%18
Birinci satış günü            :05/08/2011 günü saat: 14.40-14.50
ikinci satış gün                :15/08/2011 günü saat: 14.40-14.50
B)Taşınmaz bilgileri :            Adana ili, Ceyhan ilçesi, Haliliye Köyü 574 nolu parselde kayıtlı sulak tarla vasfındaki 856,931,00m2 yüzölçümlü olan taşınmazın borçlu Bekir Olcay hissesi olan 300/857 hissesi

Taşınmaz özellikleri :Satışa konu taşınmaz Ceyhan Haliliye Köyü Karagöz Mevkiinde olup, sulak tarladır, toprak yapısı killi, tınlı, sürek derin, tekstür yapılı, işlenmesi kolay, organik madde yönünden yeterlidir, her îürlü tarla mahsulüne (pamuk, bostan, soya, mısır, arpa, buğday, yulaf, şeftali ile bağ gibi) uygundur.

Taşınmazın imar durumu               : Tarla olduğundan imar durumu yoktur.

Takdir olunan kıymeti                     :1,349,889,98-TL borçlu hissesi olan 300/857 hisse oranı karşılığıdır,
Tapu sicilindeki diğ.malumatlr        :Tapu kaydında olduğu gibidir

Taşınmaz üzerindeki mük,                :Tapu kaydında olduğu gibidir

Kdv oranı                                              :%18

Birinci satış günü                          :05/08/2011 günü saat: 15.20-15,30

İkinci satış günü                            :15/08/2011 günü saat: 15,20-15.30

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazlar bir borç nedeni He apık arttırma suretiyle satılacaktır. Satış Şartları:

1 - Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Ceyhan Belediyesi Mezat Salonu 3, kat Ceyhan / Adana'da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas-raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda delirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır;. Bu arttırmada da miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma dedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması.ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir,

2-Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi malı satılana, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.

3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün ipinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan harip bırakılacaktır.

4-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti İle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul, olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır,

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren .herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, tebliğ yapılamayan İlgililere bu ilan İİK nın 127, maddesi gereğince tebliğ yerine geçecektir.
6-Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1767 tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

26/06/2011

ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik Örnek No :27
B: 42935
www.bik.gov.tr

Detaylı bilgi için tıklayınız


İclal Süzgün/Emlakkulisi.com