Adana Sarıçam'da 18.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika ve arsası!

Adana Sarıçam'da 18.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika ve arsası!Adana 3. İcra Dairesi Müdürlüğü, Adana ili, Sarıçam ilçesi, Misis Mahallesi 15650 ada, 12 parsel sayılı 37 bin 149,05 metrekarelik fabrika binası ve arsasını 18 milyon 560 bin 780 TL'ye icradan satıyor...


Adana 3. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından  Adana  ili, Sarıçam ilçesi, Misis Mahallesi 15650 ada, 12 parsel sayılı 37 bin 149,05 metrekarelik fabrika binası ve arsası 18 milyon 560 bin 780 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 16 Aralık 2019 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. ADANA 3. İCRA DAİRESİ
2017/1227 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİR RAPORU ADANA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNİN 2017/640 ESAS 2019/217 KARAR SAYILI DOSYASINDAN YAPILMIŞ VE KESİNLEŞMİŞTİR.
TAPU KAYDI : Adana İli, Sarıçam İlçesi, Misis Mah, 15650 ada, 12 parsel sayılı 37.149,05 m2. Yüzölçümlü karkas fabrika binası ve depo ve arsası vasıflı taşınmaz. Adana İli, Sarıçam İlçesi Misis (Yakapınar) Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı no 69 Sarıçam, Adana adresindedir.
Tapu kaydı Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3.kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır. (10/12/2014 tarih -19260 yevmiye)
ARSA DEĞERİ : 37.149,05 m2 X 200 TL/m2 : 7.429.810,00 TL
YAPILARIN DEĞERİ : Binaların tamamı boş ve kısmen tahrip olmuştur. Onaylı mimari projesi ve yasal izin belgelerine göre toplamda yaklaşık 19.148,00 m2 kapalı alanlıdır. Taşınmaz genel olarak üretim sahası, depolar, yükleme alanı, çalışanlar için düzenlenmiş olan soyunma odası, wc ve duş alanları ve yönetim binası gibi kısımlardan oluşmaktadır. Kısımlar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir: Üretim sahası yaklaşık 12.150,00 m2 kapalı alana sahiptir. Zemini darbeye dayanıklı perdahlı betondur. Hangar yapısının duvarları sandviç panelle kapatılmıştır. Depo alanı yaklaşık 4.576,00 m2 kapalı alana sahiptir. Zemini darbeye dayanıklı perdahlı beton, duvarlar sandviç paneldir. Genel olarak depolama alanı olmasına karşın, çalışanlar için düzenlenmiş soyunma odaları ve wc kısımları bulunmaktadır. İdari bina kısmının da yer aldığı ikinci depo kısmı yaklaşık 3.000,00 m2 kapalı alana sahiptir. Yapının sınıfı 3/A’dır. Depo kısmında teşkil edilmiş; zemin kat 1.500,00 m2 ve 1. normal kat 1.500,00 m2 olmak üzere toplamda 3.000,00 m2’lik idari bina kısmı mevcuttur. Zemin katta; yemekhane kısmı, soyunma odaları, wc ve mescit alanları mevcuttur. 1. Normal katta; idari ofisler, toplantı salonları ve diğer idari kısımlar yer almaktadır. Zeminleri granit seramik ve duvarları alçı sıva üzeri saten boyadır. Pencere kasaları alüminyum doğramadır. Merpen basamakları mermer olup, korkuluklar alüminyum doğramadır. Yapı içerisinde kullanılan malzemenin ve isçiliğin iyi kalitede olduğu görülmüştür. Mahallinde yapılan incelemede daha önce anlatılan kısımlara ek olarak projesinde olmayan yaklaşık 4.500,00 m2’lik kapalı depo yapısı da mevcuttur.
Değerleme esnasında maliyet yöntemi kullanılmıştır. Arsa değeri için bölge emlakçıları ile yapılan görüşmeler ve satılık arsa emsalleri dikkate alınarak 200 TL takdir edilmiştir. Yapı değeri için ise 2017 yılı Bayındırlık Birim Fiyatı dikkate alınmıştır. Yapının projeli halinde yaklaşık 19148 m2 kapalı alanı bulunmaktadır mevcut durumda 4500 m2’Iik onaylı mimari projede yer almayan depo alanı mevcut olup toplamda 23.648 m2 kapalı alana sahiptir.Toplam Kapalı Alan: 23.648 m2, Kapalı alan içinde teşkil edilen idari bina kısmı: 1.500 m2 oturum alanlı olup zemin + 1 normal kat seklinde toplamda 3.000 m2 inşaat alanlıdır. 2/C hangar yapısı alanı : 23.648 - 1500 : 22.148 m2 2/C hangar yapısı bedeli :22.148 m2 x 502 TL/m2:11.118.296TLx (%20 Amr.): 8.894.636,80 TL 3/A idari bina yapısı alanı : zemin +1 normal kat: 1.500 + 1.500 : 3.000 m2 3/A idari bina bedeli : 3.000 m2 x 694 TL/m2 : 2.082.000 TL x (%20 Amr.) : 1.665.600 TL Bekçi kulübesi bina alanı:52,00 m2, yapı grubu II/A dır. Bekçi kulübesi bina bedeli : 52,00 x 320 TL/m2: 16.640 x (%20 amrt.): 13.312 TL Trafo bina alanı: 108,00 m2, yapı grubu ll/B dir. Trafo yapı bedeli : 108 m2 x 419 TL/m2 : 45.252 TL x (%20 Amrt.): 36.201,60 TL Sundurma yapı alanı: 150,00 m2, yapı grubu l/A dır. Sundurma yapı bedeli: 150 m2 x 133 TL/m2: 19.950 TL x (%20 Amrt.) : 15.960 TL İstinat ve ihata duvarı: 800,00 m, yapı grubu I/A dır. İstinat ve ihata duvarı değeri: 800,00 m x 133 TL/m2: 106.400 TL x (%20 Amrt.): 85.120 TL Tel çit değeri: 360,00 m x 30,00 TL/m : 10.800 TL x (%20 Amrt.): 8.640 TL Saha betonu, taş kaplama ve çevre düzenlemesi toplam değeri: 300.000,00 TL SONUÇ OLARAK: Arsa değeri: 7.429.810,00 TLYapıların değeri: 11.019.470,40 TL TOPLAM: 18.449.280,40 TL
ELEKTRİK TESİSATI : Tesisin elektrik enerjisi ihtiyacı, 34,5/0,4 KV’luk Havaii iletkenli hattan sağlanmaktadır. Bu hatlardan alınan swallow tip iletkenler ile 1 adet seksiyonerli demir kafes trafo direği beslenilmektedir. Faal durumda olan tüm bu enerji nakil hattı (direk, seksiyoner, izolatörler, Swallow tipi alüminyum iletkenler ve NYY yer altı besleme hattı,) ve şalt cihazlarının (iletken, kesici, şalter, Dinjektör, izolatör, parafudr, v.b) toplam parasal değeri, piyasa rayiçlerine göre 12.000.-TL’dir. Tesisin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan, 34,5/0,4 KV’luk 1 adet direk tipi 400 KVA’lık trafo mevcuttur. Bu trafonun toplam parasal değeri, piyasa rayiçlerine göre 15.000.-TL’dir Tesisin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan, 34,5/0,4 direk tipi trafonun AG. çıkışından itibaren, direk dibinde ölçü panosu ve buradan da yer altı kabloları ile bina içindeki ana ve tali dağıtım panoları beslenmekte olup, Bu panolar içerisindeki ekipmanlar (kompanzasyon grubu, kontaktör, sigorta, termik mağ. şalter (100 - 160 - 250 - 400 - 630 A ), kesici, iletken, ölçü ve uyarıcı sinyal devreleri ile kabloların) parasal değeri, piyasa rayiçlerine göre 25.000.-TL’dir. Tesis dahilinde bina üzerine monteli olan ve tüm sahayı koruma altına almış bulunan 1 adet aktif paratoner mevcuttur. Bu paratonerin, topraklama çubuğu, topraklama iletkeni vb. ile demir kafes direk dahil olarak tesisatın toplam parasal değeri, piyasa rayiçlerine göre 4.500. TL’ dir. Tesis ana bina elektrik odası içerisinde bulunanAG dağıtım panosundan, fabrikanın muhtelif ünitelerinde bulunan aydınlatma ve makine kuvvet panolarının beslemeleri için galvaniz kablo tavalarının mevcut olduğu, ancak bu tavalar içindeki kabloların sökülmüş halde bulunduğu sadece, yer altından gelen besleme kablolarının sökülemediği için kesilmiş olarak kullanılmaz halde bulunduğu tespit edilmiştir. Tüm tali kuvvet panolarının mevcut ancak, içerlerindeki ekipmanlarının (sigorta, termik mağnetik şalter, iletken, v.b büyük oranda sökülmüş oldukları sadece panoların bulunduğu tespit edilmiştir. Aydınlatma panolarının otomatik sigortaları ile birlikte mevcut olduğu görülmüştür. Bu panolar, kablo tavaları ve kullanılabilir durumda olan şalter, sigorta vb.nin toplam parasal değeri, piyasa rayiçlerine göre 30.000.-TL’dir. Ek rapor ile tesis ana bina elektrik odası içerisinde bulunan AG dağıtım panosundan, fabrikanın muhtelif ünitelerinde bulunan aydınlatma ve makine kuvvet panolarının beslemeleri için yer altından tesis edilen besleme kablolarının sökülmediği için kesilmiş olarak kullanılmaz halde bulunduğu tespit edildiğinden değerlendirilememiştir. Çünkü, bu kablolar, yeraltında kaldığından, bu haliyle kullanılmaları teknik olarak olanaksız olup, tesise bir değer de katmamaktadır. Sökülemediği için, hurda olarakta değerlendirilememiştir.Elektrik tesisat değerinin 86.500,00.TL edeceği kanaatine varılmıştır.
MAKİNE TESİSATI : Yapılan incelemede borçlu firmaya ait fabrika ve eklentilerinde imalata yönelik herhangi bir makine ve ekipmanları tespit edilmemiştir. Sadece olası bir makine ve ekipmanlarının çalışması için gerekli olan hava hortumları ve diğer tesisat bağlantıları tespit edilmiştir. Tesisat bağlantıları görev yapamaz durumdadır. Bu bağlantılar an itibari ile makine ve ekipmanlarının çalıştırılması için yeterli değildir. Makine ve ekipmanlarının çalıştırılabilmesi için gerekli olan tüm ara ve ana bağlantı kabloları sökülmüş durumdadır. Fabrika binası dışında bahçede yaklaşık 120 ton kapasiteli yangın tesisatı (makine odası) bulunmaktadır. Fabrika bahçesinin genelinde 8 adet yer üstü yangın hidrantı , toplam 32adet yangın dolabı (hortumları kesilmiş) ve bu sistemi destekleyen çelik boru tesisatı bulunmaktadır. Yangın tesisatı uygun bir bakım ile çalıştırılabilecek durumdadır. Makine odasının içerisinde 1.Dizel Motor ; Falcon Marka , 4 silindir , seri no 13039905, model LN4102B, 50 lt yakıt deposu 2.Su pompası ; 1 adet Mas Marka , seri no B1307428 model NM6520 2013 imalat yılı 3.Su pompası ; 1 adet Mas Marka Seri No B1307427 model NM6520 2013 imalat yılı 4.Elektrik Motoru ; 1 adet Daf Marka , Seri No 13376004006, 55 Kw 5.Genleşme tankı ; 1 adet Daf Marka Seri No F14050043, tipi TR 110 , imalat 05.05.2014 6.Santrifüj Pompa ; 1 adet Volt Marka , tipi M100-2 , Seri No 074855201325 Fabrika ve eklentileri içerisinde imalat amaçlı hiçbir makine bulunmamaktadır. Mütemmim cüz niteliğinde, kurulu , bakım sonrası çalışmaya hazır ,basınçlı yangın söndürme sistemi mevcuttur. Toplam kıymeti 25.000 TL dir.
TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ :
Adana İli, Sarıçam İlçesi, Misis Mah, 15650 ada, 12 parsel sayılı 37.149,05 m2. Yüzölçümlü karkas fabrika binası ve depo ve arsası vasıflı taşınmazın kıymet takdri raporu Adana 3.İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/640 Esas ve 2019/217 Karar sayılı dosyası ile (Kesin ) olarak tespit edilmiştir.Buna göre;
Arsa Değeri : 7.429.810,00-TL
Yapı Değeri : 11.019.470,40-TL
Makine ve Ekipman Değeri : 25.000,00- TL
Elektrik Tesisatı Değeri :86.500,00- TL
TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ : 18.560.780,40 -TL
Taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunduğundan Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereği; borç nedeniyle satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde OSB kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Dosyada mevcut OSB ana sözleşmesinde Adana Organize Sanayi Bölgesinin karma OSB niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 54.maddesinde"kurulamayacak tesisler" belirtilmiştir.
Adresi : Adana İli, Sarıçam İlçesi Misis (Yakapınar) Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No 69 Sarıçam / ADANA
Yüzölçümü : 37.149,05 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Adana Hacı Sabancı Organize Müdürlüğünün yazısı ekindeki imar çapına göre dava konusu taşınmazın TAKS=0.70 H=Serbest olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 18.560.780,40 TL
KDV Oranı : Satış dosyasında mevcut Adana Vergi Dairesi Başkanlığı yazısında belirtildiği üzere; satışa konu taşınmaz; KDV Kanununun 17.maddesinin 4 ncü fıkrasının (r) bendinde yer alan düzenleme uyarınca KDVden istisnadır.Ancak taşınmaz içerisinde mevcut müştemilat ve demirbaşlardan bütünleyici parça kabul edilemeyecek nitelikte olan müştemilat ve demirbaşlara isabet eden teslim bedeli genel hükümler çerçevesinde KDVye tabidir.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/12/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 10/01/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, taşınmaz içerisinde mevcut müştemilat ve demirbaşlardan bütünleyici parça kabul edilemeyecek nitelikte olan müştemilat ve demirbaşlara isabet eden teslim bedeli genel hükümler çerçevesinde KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir.Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1227 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/11/2019e-imzalıdır

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.