Adana'daki imar değişiklikleri meclis gündeminde!

Adana'daki imar değişiklikleri meclis gündeminde!

“Bir şey değişecek her şey değişecek” sloganıyla Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Sözlü, hizmetleriyle değil tartışmalı imar değişiklikleriyle gündem oluyor.


“Bir şey değişecek her şey değişecek” sloganıyla Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Sözlü, hizmetleriyle değil tartışmalı imar değişiklikleriyle gündem oluyor.Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tartışmalı bir imar değişikliğine daha imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bir kez daha Adana'ya yaptığı hizmetle değil rant sağlayan imar değişikliğiyle gündeme geldi. Seçim öncesinde kamuoyuna tanıttığı hiçbir projesini gerçekleştirmeyen Başkan Sözlü, imar değişikliklerinde ise birinciliği kimselere kaptırmadı. Yapılan imar değişikliklerinde, en temel imar yasalarının çiğnenmesinde hiçbir sakınca görülmedi.


MAHKEMEYİ TAKMADI

Başkan Sözlü'nün tartışmaya neden olan son imar değişikliği mülkiyeti belediyeye ait olan Kabasakal Mahallesi 11817 ada 1 parselde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, bu değişikliği yaparken söz konusu parselin bulunduğu bölgeyle ilgili  Adana  2'nci İdare Mahkemesi'nin aldığı kararı görmezlikten geldi. Mahkeme, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2010 yılında yaptığı uygulama imar planı değişikliğini iptal etmişti.


YOĞUNLUK ARTTIRILDI

Mahkemenin kararıyla Kabasakal bölgesi, gerekli düzenleme yapılıncaya kadar imara kapalı hale gelmişti. Büyükşehir, mahkeme kararını uygulamak yerine yasaya aykırı şekilde ada bazında düzenleme yapmayı tercih etti. İmar planında az yoğunluklu konut alanı olarak görülen alan, orta yoğunlukta toplu konut alanına dönüştürüldü. 0.40 olan yoğunluk 3 kat arttırılarak 1.20 yapılarak bölge çok katlı konut yapımına açıldı. Meclisin göz ardı ettiği sadece mahkeme kararı olmadı. Meclis aynı zamanda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ni de ihlal etmekte sakınca görmedi. Bölgede nüfusu 3 kat arttıran imar değişikliğine giden Büyükşehir, artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları ayırmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dikey yapılaşmaya yönelik imar değişikliklerini zorlaştırırken Büyükşehir, Kabasakal'daki imar değişikliğini bir çırpıda yaptı.


YASA NE DİYOR?

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 21/4: İmar planlarının, yeterliliği haiz müellifler tarafından kanun ve yönetmelik hükümlerine göre gerekli teknik araştırmalar yapılarak hazırlanması zorunludur. 26/1: İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır. 26/4): Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır. 26/5a: Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır. 31/3: Plan paftası, plan notları, plan raporu bulunmayan ve plan teklifi niteliğini haiz olmayan, müellif tarafından yapılmayan ve imzalanmayan planlar, idarelerin karar mercilerine sunulamaz.


Sabah