ADEÜTAŞ'tan Mardin Mazıdağı'nda satılık Hazine arazisi! 250 bin TL'ye!

ADEÜTAŞ'tan Mardin Mazıdağı'nda satılık Hazine arazisi! 250 bin TL'ye!Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Mardin Mazıdağı Poyraz Mahallesi'nde 1 milyon 551 bin 55 metrekarelik araziyi satışa çıkardı


Geçici teminatı 250 bin lira olarak belirlenen Hazine arazisi için son teklif verme tarihi 26 Nisan 2012 olarak açıklandı. Teklif vermek isteyenlerin dosyalarını  Ankara  Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çukurambar Mah. 1424 Cad. No: 6 giriş kat Çankaya Ankara adresine iletmeleri gerekiyor.

Detaylar şöyle:

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Şirketimize devredilen Maliye Hazinesine ait aşağıda belirtilen 1.551.055,34 m2 yüzölçümlü taşınmaz “satış (varlık satışı)” yöntemi ve “pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.

İHALE KONUSU VARLIK GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TANITIM DOKÜMANI VE ŞARTNAME BEDELİ SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ
Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, Poyraz Mahallesi, 145 ada, 91 parsel 250.000-TL 1.000-TL 26.04.2012 ve 14:00

1 -  İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Satış (Varlık Satışı)” yöntemi ve “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” usulü ile sonuçlandırılabilecektir.
2 -  Satışa konu taşınmaz için, ihale şartları belgesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler ile yukarıda belirtilen tutardaki geçici teminat, en geç 26.04.2012 günü saat 14.00’e kadar, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çukurambar Mah. 1424 Cad. No: 6 Giriş Kat Çankaya-ANKARA adresinde olacak şekilde teslim edilecektir.
3 -  Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ihale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu nedenle ihale işlemleri 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ihaleyi iptal etmekte, yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.
4 -  İhaleye katılmak için “İhale Şartları Belgesi” ve “Tanıtım Dokümanı”nın satın alınması zorunludur. İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına 1.000 (bin) TL yatırılarak ve “Mardin ili Mazıdağı ilçesi Poyraz mahallesi 145 ada 91 parsele ait İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, Şirketimizin belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.
5 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.
Bu özelleştirme işlemi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23.03.2012 tarih ve 2073 sayılı yazısı ile verilen yetkiye istinaden gerçekleştirilmektedir.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çukurambar Mah. 1424 Cad. No: 6 Giriş Kat Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48
www.aduas.gov.tr
2796/1-1

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com