Afet riski kapsamında 43 bin 700 birimin risk tespiti yapıldı!

Afet riski kapsamında 43 bin 700 birimin risk tespiti yapıldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, '6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' çerçevesinde Ekim 2013 itibarı ile 7 bin 704 adet binada, toplam 43 bin 700 adet birimin risk tespitinin yapıldığını söyledi...Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, '6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' çerçevesinde Ekim 2013 itibarı ile 7 bin 704 adet binada, 37 bin 666 adedi konut, 6 bin 34 adedi dükkân olmak üzere toplam 43 bin 700 adet birimin (bağımsız bölümün) risk tespiti yapıldığını söyledi. Riskli yapı tespit çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Bayraktar, 6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapılan bu binalardan 836 adet binanın (5 bin 373 birim-bağımsız bölüm) yıkıldığını ifade etti.


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe görüşmeleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçelerinin görüşülmesine başlandı. Bir sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, şehirleşmenin pek çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye'de de 20. yüzyılın ortalarından itibaren hız kazanmaya başladığını söyledi. 


1927'de şehirleşme oranı (kasaba ve şehirlerde yaşayan nüfus itibarıyla) yüzde 24 iken, bu oranın 1960'da yüzde 33'e, 2000 yılında yüzde 71,5'e yükseldiğini ve bugün ise yüzde 76'nın üzerine çıktığını anlatan Bayraktar, 2014 yılı mahalli idare seçimleri sonrasında toplam belediye sayısının bin 396'ya düşmesi ve toplam nüfusun yüzde 90'ından fazlasının belediye sınırları içerisinde kalmasının beklendiğine dikkat çekti.


Ülkemizde kırsal alanlardaki nüfusun kentlere yığılması gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma sürecini başlattığını dile getiren Bayraktar, bu sürecin kentlerin sağlıklı büyümesini engellediğini, doğal çevrenin tahrip edilmesine yol açtığını, olası afet durumunda can ve mal kaybı riskini arttırdığını vurguladı. 


'6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' ile can ve mal emniyeti bakımından riskli yapıların ortadan kaldırılacağını, daha estetik yapılar elde edileceğini, halkın ulaşım, altyapı ve sosyal donatı sorunları çözülmüş planlı alanlarda, daha güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşaması temin edileceğini belirten Bayraktar, "Bu kapsamda bugün itibariyle 221 bin 560 bağımsız bölümün dönüşümü devam etmektedir. Hedefimiz 20 yılda toplam 6,5 milyon bağımsız birimin dönüşümünü tamamlamaktır. Bu hedef doğrultusunda; 2013 yılında 200 bin ve 2014 yılında 200 bin olmak üzere toplam 400 bin bağımsız birimin dönüşümünü gerçekleştireceğiz." dedi. 


"50 MİLYON ÖDENEK AYRILDI"


Kasım 2013 itibariyle 6306 sayılı Kanun uyarınca bakanlığa iletilen 187 riskli alan teklifinden, 100'ü Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edildiğini ifade eden Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "7 alan Bakanlar Kurulu'na sunulmak üzere Başbakanlığa iletilmiş, 25 alan görüş alınmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilmiş, 35 alan bilgi ve belge talebi ile dosyasındaki eksiklikler ve düzeltmeler için ilgili idaresine iade edilmiş olup, 20 alan ise bakanlığımızca inceleme aşamasındadır. 6306 sayılı Kanun kapsamında Bursa, İstanbul, Diyarbakır, Sakarya, Kahramanmaraş,  İzmir  ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 7 ilimizde kamulaştırma iş ve işlemleri devam etmektedir. Kasım 2013 tarihi itibarı ile toplam 50.774.980,53 TL ödenek söz konusu kamulaştırma iş ve işlemlerine istinaden aktarılmış olup, toplam 1.962.896,57 m² alana ait kamulaştırma iş ve işlemleri tamamlanmış bulunmaktadır. Ekim 2013 itibarı ile 6306 sayılı Kanun kapsamında 7 bin 704 adet binada, 37 bin 666 adedi konut, 6 bin 34 adedi dükkân olmak üzere toplam 43 bin 700 adet birimin (bağımsız bölümün) risk tespiti yapılmış olup, riskli yapı tespit çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. 6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapılan bu binalardan 836 adet bina (5 bin 373 birim-bağımsız bölüm) yıkılmıştır." 


Türkiye genelinde 12 bölgede toplam 13 teknik heyetin teşkil edildiğini belirten Bayraktar, ihtiyaç duyulması halinde yeni teknik heyetlerin oluşturulacağını kaydetti. Kentsel dönüşümün vatandaşlar tarafından benimsendiğinin altını çizen Bayraktar, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.


Cihan