03 / 07 / 2022

AG Yatırım İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

AG Yatırım İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

AG Yatırım İnşaat Anonim Şirketi, Mustafa Beldağ Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Vuslat Turunç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 1 milyon TL'lik sermaye ile 19 Mart'ta kuruldu.AG Yatırım İnşaat Anonim Şirketi, Mustafa Beldağ Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Vuslat Turunç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 1 milyon TL'lik sermaye ile 19 Mart'ta kuruldu. 


AG Yatırım İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; 1-  Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre ait her türlü konut, işyeri, toplu konut, villa, çarşı, prefabrik yapı, ticarethane, müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, liman, okul, köprü, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri, sosyal tesisler, spor tesisi, kültür sanat merkezi, otopark, garaj, depolama alanı, antrepolar ve turistik tesisler, otel, motel tatil köyleri vs. inşaat, taahhüt ve montaj işlerini gerek şirket olarak gerekse gerçek veya tüzel kişilerle birlikte iş ortaklıkları kurmak suretiyle yapmak, üçüncü şahıslara yaptırmak. Gerektiğinde bu tesislerin alımını, satımını, pazarlamasını ve ticaretini yapmak, kendi veya başkası nam ve hesabına işletmek, devir almak, devretmek ve kiralamak, kiraya vermek, komisyonculuk, aracılık yapmak satış öncesinde, satış sırasında ve satış sonrasında danışmanlık ve yönetim hizmetleri vermek. 2- Şirket hesabına arazi ve arsalar satın almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Kentsel Dönüşüm ve uygulamaları kapsamındaki her türlü yıkım, onarım, yeni bina inşaatı vb. işlemleri yapmak. 4- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektörden her türlü gerçek kişi ve tüzel kişiye mühendislik, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri vermek. Bu kapsamda her nevi projeleri yapmak, üçüncü şahıslara yaptırmak, proje yapımı taahhütlerinde bulunmak, etütler hazırlamak, hazırlatmak, ilgili kamu kuruluşlarından tescillerini yaptırmak, ruhsatlarını ve iskânlarını almak veya üçüncü şahıslara aldırmak, her türlü imar, imar ıslah, imar aplikasyon planları hazırlamak, yapmak veya üçüncü şahıslara yaptırmak. 5- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü proje yönetimi, raporlama, risk analiz raporları, deprem risk analiz raporları hazırlamak veya başkalarına hazırlatmak ve bu konularda müşavirlik ve mühendislik faaliyetlerinde bulunmak. Her nevi etüt, proje, montaj, kontrollük, menkul ve gayrimenkul danışmanlığı, gayrimenkul değerleme ve ekspertiz hizmetleri yapmak, 6- Kendisinin veya üçüncü şahısların yapmış olduğu inşaatların kalorifer, elektrik, su, telefon ve doğal gaz dahil her türlü tesisat işlemlerini yapmak veya üçüncü şahıslara yaptırmak. 7- Her nevi nakliyat, hafriyat işleri ile iştigal etmek, her türlü inşaatların molozlarını, malzemelerini taşımak, üçüncü şahıslara taşıttırmak. 8- Menkul ve gayrimenkul pazarlaması, ticaretine yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında alım satım işleri yapmak, bunlara aracılık etmek ve komisyonculuk işlerini yapmak. Bu hizmetlerle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı bayilik, ortaklık ağları kurmak, organizasyonları yapmak. 9- Her türlü konut ve iş yerleri için iç mimari ve dekorasyon işleri, tamirat ve boya işlerini, alçı dekorasyon, ahşap, alüminyum, plastik ve pvc, mermer dekorasyon, mobilya dekorasyon, mutfak, banyo ve dış cephe düzenleme işlerini yapmak, yaptırmak. 10-  Her türlü konut ve işyerleri için mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, hazırlatmak, uygulamalarını yapmak, yaptırmak. 11-  Her türlü konut ve işyerleri inşaatının dekorasyonla ilgili, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, parke taşı, bordür, kilit taşı, çini, yer karosu, beton, çelik, bakır, alüminyum, ahşap ve plastik elemanlarının, yapı malzemelerinin imalat ve alım satımını yapmak, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işlerini yapmak veya üçüncü şahıslara yaptırmak. 12-  Her türlü inşaat yapımı ile ilgili iş makinelerinin, alet ve edevatların bunların aksesuarlarının, her türlü inşaat, dekorasyon ve mimari malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, kiralamasını, kiraya vermesini, toptan ve perakende dâhil ticaret ve pazarlamasını yapmak, ithalat, ihracat ve transit ticaretini, reeksport ticaretini yapmak,  ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, her türlü binek araçlarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatını, transit ticaretini, reeksport ticaretini yapmak, kiralamak ve kiraya vermek. ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, gerektiğinde bu konularda ihalelere katılma. 13-  Şirket konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat, reeksport ve transit ticaret yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında mağazalar ve marketler zinciri kurabilir, distribütörlük yapabilir, mümessillik ve temsilcilikler alabilir veya verebilir, şubeler açabilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. 14-  Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. 15- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 16-  Her türlü inşaat.