10 / 12 / 2023

Akçansa Çimento, nakit kar payı dağıtımını hakkında açıklama yaptı!

Akçansa Çimento, nakit kar payı dağıtımını hakkında açıklama yaptı!

Akçansa Çimento, olağan genel kurul toplantı sonucu nakit kar payı dağıtımını hakkında açıklama yaptı 

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 24.04.2012 tarihli olağan genel kurul toplantı sonucu nakit kar payı dağıtımı hakkında açıklama yaptı! Yapılan açıklama şöyle;   Şirketimizin  24 Nisan  2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, ortaklarımıza Vergi yasası hükümleri çerçevesinde kar dağıtımında pay sahiplerinin hukuki durumlarına bağlı olarak Brüt % 46,34  (1 TL hisse başına  0,463400TL), net % 39,3890 (1 TL hisse başına  0,393890TL) oranında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Temettü ödemeleri Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri kar paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmeyen hak sahibi ortaklarımız ise senetlerinin kaydileştirilmesi sonrası temettülerini alacaklardır.  Temettü ödemeleri, Hak sahibi yatırımcılar kaydileştirme  işlemleri tamamlamaları üzerine  5, 6, 7'inci tertip hisse senetlerinin üzerinde bulunan 2011 yılı kar payı kuponları ve  1.- 2. - 3.-4. tertip hisse senetlerinin üzerinde bulunan 11. nolu yeni pay alma kuponları  karşılığında yapılacak ve ödemelere 26/04/ 2012 tarihinden itibaren başlanacaktır. 1. - 2. -3.- 4.tertip hisse senetlerinin 11. nolu yeni pay alma kuponu 2011 yılı kar payı dağıtım amacıyla kullanılacağından 5, 6, 7'inci tertip hisse senetleri üzerinde bulunan 11 nolu yeni pay alma kuponları iptal edilecektir. Yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece gerçekleştirilemeyecektir. Kaydileştirme ve  Kar dağıtımı işlemleri için aşağıdaki adrese başvuruda bulunacak ortaklarımız; 5, 6, 7'inci tertip hisse senetleri üzerinde bulunan 11. nolu yeni pay alma kuponlarını  iptal edilmek üzere ibraz etmeleri gerekmektedir.   BAŞVURU YERİ: Tüm Akbank T.A.Ş. Şubeleri   Not:Kaydileşecek senetlerin üzerinde önceki yıllarda işlem görmüş,  fakat tarafınızdan işlem yapılmamış kuponların kesilmesi kaydileşme taleplerinin hızlı olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.  Kar Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız... AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI  24.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmeh GÖÇMEN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Daniel H.J. GAUTHIER'in seçilmesine karar verilmiştir.  AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ OLUŞTURULMASI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI  24.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Atıl SAYRAL'ın  Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yavuz Ermiş'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.    Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com    
Geri Dön