Akfen GYO'dan özel durum açıklaması!

Akfen GYO'dan özel durum açıklaması!Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 1 Haziran 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklamış olduğu Yönetim Kurulu kararındaki yeni düzenlemeleri yayınladı.


Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akfen GYO Yönetim Kurulu kararındaki düzenlemeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yayınladı.Açıklama:


Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.06.2016 tarih 2016/28 sayılı kararı ile, 01.06.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklamış olduğumuz, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca alınmış olunan 01.06.2016 tarih ve 2016/26 sayılı Yönetim Kurulu kararında aşağıdaki düzenlemenin yapılmasına karar verilmiştir.

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2016 tarih ve 2016/26 sayılı yönetim kurulu kararının 1. Maddesinde  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin sahip olduğu hisselerden bölünerek  Ankara  Ticaret Sicilinde 396277 Sicil numarası ile kayıtlı Akfen Mühendislik A.Ş.'ye ayni sermaye olarak konulacak şirket hisselerine,

 

1- Akfen Enerji Gaz Santrali Yat.Ve Tic.  A.Ş.'de,

 

2- Akfen Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş.'de,

 

3- Akfen Rüzgar Enerjisi Ve Tic.A.Ş.'de,

 

4- Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları Ve  İnş. A.Ş.'de,

 

5- Akfen Güllük Çevre Ve Su Yatırım Yapım  İşlt.A.Ş.'de,

 

6- Akfensu Arbiogaz Dilovası Atık Su Ar.Yap.İşl.A.Ş.'de,

 

7- Akfen Güneş Enerjisi Yatırım Ve İşletme  A.Ş.'de ve

 

8- Batı Karadeniz  Elk.Dağ.Ve Sis.A.Ş.'de sahip olunulan hisselerin de eklenerek bölünme işlemine konu edilmesine ve

 

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2016 tarih ve 2016/26 sayılı yönetim kurulu kararında bölünme işlemi için belirlenen tüm konuların sözkonusu hisseler için de geçerli olmasına karar verilmiştir.

Dosya için tıklayın