04 / 07 / 2022

Akiş GYO 100 milyon TL'lik borçlanma aracı ihraç edecek!

Akiş GYO 100 milyon TL'lik borçlanma aracı ihraç edecek!

Akiş GYO, 100 milyon TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verdi. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yaptı. 

Akiş GYO tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 100 milyon TL'sine kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verildi. Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı. 

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
KAP'ta 23.10.2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurusunu yaptığımız, Yönetim Kurulumuzun 23.10.2020 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmişti. Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuru Kurulun 17/12/2020 tarih ve 77/1551 sayılı toplantısında onaylanmış olup ihraç belgesi ektedir.

Dosya için tıklayın