Akiş GYO 2013 genel kurul gündemindeki bazı kararları değiştirdi!

Akiş GYO 2013 genel kurul gündemindeki bazı kararları değiştirdi!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2013 genel kurul gündemindeki bazı kararları değiştirdi.


Akiş GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 


Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine ilişkin 2 no'lu, Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin  5 no'lu, Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin 6 no'lu, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 7 no'lu, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.  madde  hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim  Kurulu Üyelerine verilmesine ilişkin 10 no'lu, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağışlar için belirlenen üst sınırın  ve  Bağış ve Yardım  Politikası'nın genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin 11 no'lu, gündem maddelerinde alınan kararların iptali için; ayrıca tutanağın toplantı sırasında düzenlenmediği iddiası ile  pay sahiplerimizden 1.756.589,07 TL nominal bedelli hisseye sahip olduğunu belirten (Şirket sermayesinin %1,37 oranını temsilen) Ömer Dinçkök tarafından genel kurul kararının iptali istemli dava açılmıştır. Duruşma günü belirlenmemiştir."Saygılarımızla,


Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.