05 / 07 / 2022

Akiş GYO projeleri

Akiş GYO projeleri

Akiş GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. 

Akiş GYO yatırımcı sunumu Aralık 2018!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2019 yılı hedeflerinin paylaşıldığı yatırımcı sunumunu yayınladı...

Akiş GYO Kira zengini oldu!

AKKÖK Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Akiş GYO, SAF GYO ile birleşti. Birleşmeyle, iki şirket faaliyetlerine Akiş GYO çatısı altında devam edecek.

Akiş GYO Lotus Gayrimenkul ile çalışacak!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Lotus Gayrimenkul ile çalışacak.

Akiş GYO sözleşme tadilini yayınladı!

Akiş Gayrimenkul Ytaırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akiş Gayrimenkul Ytaırım Ortaklığı A.Ş. sözleşme tadilini yayınladı.

Akiş GYO Bağdat Caddesi'ndeki Beymen mağazası değerleme raporu!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akiş GYO Bağdat Caddesi' ndeki Beymen mağazası değerleme raporunu yayınladı.

Akiş GYO kullandığı kredilerle ilgili ipotek tesis etti!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akiş GYO kullandığı kredilerle ilgili ipotek tesis etti.

Akiş GYO genel kurul iptali davasının ön incelemesi yapıldı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı genel kurul iptali davasının ön incelemesi yapıldı.

Akiş GYO Yalova Üniversitesi rektörlük binası yapımı için bağış yaptı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akiş ayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yalova Üniversitesi'ne bağış yaptı.

Akiş GYO Ak Girişim Müteahhitlik ile sözleşme imzaladı!

Akiş Gayrimenkul Yatıtım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akiş GYO Ak Girişim Müteahhitlik ile sözleşme imzaladı.

Akiş GYO mali tablosunu yayınladı!

Akiş GYO mali tablosunu yayınladı. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akiş GYO mali tablosunu yayınladı.

Akiş GYO Bağdat Caddesi'ndeki projesi için kredi çekti!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağdat Caddesi'ndeki projesi için kredi çekti.

Akiş GYO sermayeye sahip olan personelini yayınladı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sermayeye sahip olan personelini yayınladı.

Akiş GYO genel kurul kararlarının iptal duruşmasını yayınladı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. genel kurul kararlarının iptal duruşmasını yayınladı.

Akiş GYO ve Akal GYO davasının reddine ilişkin karar şirket lehine kesinleşti!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akiş gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Akal GYO davasının reddine ilişkin karar şirket lehine kesinleşti.

Akiş GYO sermayesini 554.6 milyon TL'ye çıkardı!

Akiş GYO'nun 430 milyon 91 bin TL olan çıkarılmış sermayesi, 2019 yılı kar payından karşılanarak 124 milyon 608 bin  TL artırılmak sureti ile 554 milyon 699 bin 850 TL'ye çıkarıldı.

Akiş GYO 124.6 milyon TL temettü dağıtacak!

Akiş GYO sermaye tavanının 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere 1 milyar TL'ye yükseltecek ve 2019 yılı karının 124 milyon 608 bin TL tutarındaki kısmının ortaklarımıza bedelsiz pay şeklinde 1.temettü olarak dağıtacak.

Akiş GYO sermayesini 554.6 milyon TL'ye çıkardı!

Akiş GYO, 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 430 milyon 91 bin 850 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirketimizin 2019 yılı kar payından karşılanmak üzere 124 milyon 608 bin TL bedelsiz artırılmak sureti ile 554 milyon 699 bin 850 TL'ye çıkarılmasına,

Akiş GYO AVM'lerini 1 Haziran'da faaliyete açacak!

Akiş GYO, Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri'ni 1 Haziran 2020 tarihinde açmaya karar verdi. Şirket AVM'lerinde ciro ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde ve maksimum yüzde 50 oranını aşmayacak kira desteği sağlanmasına karar verildi. 

Akiş GYO'nun sermaye tavanı artırımı tescil edildi!

Akiş GYO Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı 28.04.2020 tarihinde tescil edildi.

Akiş GYO'nun genel kurul sonuçları tescillendi!

Akiş GYO'nun 2 Nisan 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sonuçları tescil edildi...

Akiş GYO kar payı dağıtacak mı?

Akiş GYO, 2019 yılı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı...

Akiş GYO kapanan AVM mağazalarından kira almayacak!

Akiş GYO, alışveriş merkezlerinin 2020 yılı Mart ayı kirasının faaliyetin devam ettiği 19 Mart tarihine kadar tahsil edilmesine karar verildi...

Akiş GYO sermaye artırımı başvurusunu geri çekti!

Akiş GYO, tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurusunu ülke ve dünya genelinde yaşanan koşullar nedeniyle geri çekti.

Akiş GYO, AVM'lerinde kira indirimi yapacak!

Korona virüse karşı çalışanlarını, Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini ve kiracılarını kapsayan bir dizi önlem alan Akiş GYO, AVM'lerde kira indirimi yapacak.

Akiş GYO'nun 3. kupon ödeme dönemi faiz oranı yüzde 3,3023!

Akiş GYO tarafından ihraç edilen 100 milyon TL tahvilin 10 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı yüzde 3,3023...

Akiş GYO 2019 faaliyet raporu!

Akiş GYO, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Akiş GYO sermaye artırımı fon kullanım raporunu yayınladı! 

Akiş GYO tahsisli sermaye artışı kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin hazırlanan raporu yayınladı...

Akiş GYO projeleri Haberi

Akiş GYO projeleri

Akiş GYO'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 31 Mart 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı. 

Akiş GYO'nun finansal raporuna göre; şirketin 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemi itibariyle özkaynağı 3 milyar 635 milyon 981 bin 649 TL oldu. 

Akiş GYO 1 Ocak 31 Mart 2021 döneminde konut ve ofis satışlarından 67 milyon 149 bin 918 TL gelir elde ederken aynı dönem için de ticari faaliyetlerden brüt karı 50 milyon 240 bin 222 TL oldu. 

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN...