03 / 07 / 2022

Akiş GYO 2021'in ilk çeyreğinde 67.1 milyon TL'lik satış yaptı!

Akiş GYO 2021'in ilk çeyreğinde 67.1 milyon TL'lik satış yaptı!

Akiş GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. Akiş GYO'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 31 Mart 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı. 

Akiş GYO'nun finansal raporuna göre; şirketin 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemi itibariyle özkaynağı 3 milyar 635 milyon 981 bin 649 TL oldu. 

Akiş GYO 1 Ocak 31 Mart 2021 döneminde konut ve ofis satışlarından 67 milyon 149 bin 918 TL gelir elde ederken aynı dönem için de ticari faaliyetlerden brüt karı 50 milyon 240 bin 222 TL oldu. 

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 
KARAR TARİHİ:  10.05.2021
KARAR NO :        29

31 Mart 2021 dönemine ilişkin,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 31.03.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide ve solo finansal tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

- Tarafımızca incelendiğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,

beyan ederiz.

İstanbul,

10 Mayıs 2021

Saygılarımızla

Faaliyet raporu için tıklayın

Finansal rapor için tıklayın