07 / 07 / 2022

Akfen GYO'nun 2021'in ilk çeyreğinde piyasa değeri 1.3 milyar TL oldu!

Akfen GYO'nun 2021'in ilk çeyreğinde piyasa değeri 1.3 milyar TL oldu!

Akfen GYO'nun 8 Nisan 2021 tarihi ile şirket piyasa değeri 1 milyar 334 bin TL'ye ulaştı. 31 Mart tarihli verilere göre; şirketin net aktif değeri 1 milyar 455 bin TL oldu. Akfen GYO 2021'in ilk çeyreğinde, tüm gayrimenkullerinden 19 milyon 326 bin TL'lik kira geliri elde etti. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporunu yayınladı.

Akfen GYO tarafından, şirketin 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı.

Şirket tarafından yayınlanan faaliyet raporunda açıklanan verilere göre; Akfen GYO'nun 8 Nisan 2021 tarihi ile şirket piyasa değeri 1 milyar 334 bin TL olarak gerçekleşti. 31 Mart itibarıyla; şirketin net aktif değeri 1 milyar 455 bin TL oldu.  

Aynı zamanda Akfen İnşaat tarafından hayata geçirilen Bodrum Loft projesinin inşaat işlerinden 4 milyon TL gelir elde edildi. 

Akfen GYO 2021'in ilk çeyreğinde, 1 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında, tüm gayrimenkullerinden 19 milyon 326 bin TL'lik kira geliri elde etti. 

Akfen GYO'nun KAP açıklaması:

Sorumluluk beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 3 MAYIS 2021 TARİH VE 2021/16 SAYILI KARARI VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 hesap dönemine ait sınırlı denetimden geçmiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 03.05.2021 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte bireysel ve konsolide finansal durum tablosu, bireysel ve konsolide kapsamlı gelir tablosu, bireysel ve konsolide nakit akış tablosu ve bireysel ve konsolide özkaynak değişim tablosu ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,
 
Tarafımdan incelendiğini,

Görev ve sorumluluk alanımda sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederim. 

AZİZ AHMET KACAR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

MEHMET BAHATTİN YÜCEL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

OĞUZ SATICI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

SERTAC FUAD KARAAĞAOĞLU Genel Müdür

Finansal rapor için tıklayın

Rapor için tıklayın

Faaliyet raporu için tıklayın

Sorumluluk beyanı için tıklayın