13 / 08 / 2022

Akfen GYO'dan 2021'in ilk çeyreğinde 57.8 milyon TL'lik kira geliri!

Akfen GYO'dan 2021'in ilk çeyreğinde 57.8 milyon TL'lik kira geliri!

Akfen GYO’nun yatırım amaçlı gayrimenkul portföyünün değeri 3,5 milyar TL’ye yaklaştı. Akfen GYO'nun 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla kira gelirleri 57 milyon 789 TL'ye ulaştı. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 dönemine ilişkin faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Akfen GYO’nun yatırım amaçlı gayrimenkul portföyünün değeri 3,5 milyar TL’ye yaklaştı.

Şirket’in 1 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 344 milyon 646 bin 332 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve yüzde 161,13726 oranında olmak üzere 555.353.668 TL artışla 900 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Temmuz tarih ve 38/1149 sayılı toplantısında onaylandı, SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platforumu'nda 30 Temmuz 2021 tarihinde yayımlandı.

Akfen GYO dan 2021 in ilk çeyreğinde 57.8 milyon TL lik kira geliri!

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla toplam portföy değeri 2 milyar 436 milyon TL, Net Aktif Değeri ise 1 milyar 512 milyon TL oldu.

Akfen GYO'nun 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla kira gelirleri 57 milyon 789 TL'ye ulaştı. 

Akfen GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 2 AĞUSTOS 2021 TARİH VE 2021/28 SAYILI KARARI VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 hesap dönemine ait sınırlı incelemeden geçmiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 02.08.2021 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte bireysel ve konsolide finansal durum tablosu, bireysel ve konsolide kapsamlı gelir tablosu, bireysel ve konsolide nakit akış tablosu ve bireysel ve konsolide özkaynak değişim tablosu ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,
 
Tarafımdan incelendiğini,

Görev ve sorumluluk alanımda sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederim.

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın