Akiş GYO 2021'in ilk yarısında ne kadar hasılat elde etti?

Akiş GYO 2021'in ilk yarısında ne kadar hasılat elde etti?

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanını yayınladı. Akiş GYO'nun 1 Ocak 2021 ve 30 Haziran 2021 hesap dönemine ait faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanı yayınlandı. 

1 Ocak 2021 ve 30 Haziran 2021 hesap döneminde Akiş GYO'nun faaliyet raporuna göre; şirket 142 milyon 391 bin 93 TL hasılat elde etti.

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Akiş GYO'nun toplam varlıkları 6 milyar 386 milyon 433 bin 917 TL oldu.

Akiş GYO'nun 1 Ocak 2021 ve 30 Haziran 2021 hesap döneminde kira geliri 137 milyon 634 bin 570 TL oldu.

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 

KARAR TARİHİ: 13.08.2021  

KARAR NO :        42

30 Haziran 2021 dönemine ilişkin,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 30.06.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide ve solo finansal tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

- Tarafımızca incelendiğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,

  
beyan ederiz.

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın