16 / 08 / 2022

Akiş GYO anonim şirketi geri alım programını yayınladı!

Akiş GYO anonim şirketi geri alım programını yayınladı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, paylarının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesi ve SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde ortaklığı tarafından satın alınması hakkında açıklama yaptı.Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, paylarının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesi ve SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde ortaklığı tarafından satın alınması hakkında açıklama yaptı.


Açıklama:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,


Ortaklığımız hisse fiyatının , faaliyetlerinin gerçek performansını ve portföy değerini yansıtmadığı düşüncesinden hareketle, Ortaklığımız paylarının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesi ve SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde Ortaklığımız tarafından satın alınmasına, 


- Satın alma sürecinin ekli "pay geri alım programı" doğrultusunda yapılmasına, 


-Gerek görüldüğü takdirde ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %2'sine kadar pay için, kamuya açıklanan son mali tablolara göre özkaynak değerinin %30 iskontolu değerine denk gelen birim hisse fiyatının altındaki her türlü hisse fiyatıyla Borsa'da geri alımının yapılabilmesine,


- Geri alım programının, 2015 yılı Genel Kurul tarihine kadar geçerli olmasına ve geri alım programının geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasına kadar sürmesine,


- Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına,


-Geri alım programının yukarıda belirtilen Tebliğin 5. maddesinin 6'ncı fıkrasına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu onayına müteakip yerine getirilmek üzere yürürlüğe girmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,


Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Dosya için tıklayın