12 / 08 / 2022

akiş gyo payları

akiş gyo payları

Akiş GYO'nun bugüne kadar geri almış olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 6.533.737 TL oldu. Bugün itibariyle şirketin iktisap ettiği kendi paylarının nominal değeri 5.331.099,408 TL olarak açıklandı. 

Akiş GYO 5.5 milyon TL'lik payını geri aldı!

Akiş GYO Yönetim Kurulu'nun 3 Ağustos 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 13 Nisan 2021 tarihinde yapılan işlemler tabloya eklendi. 

Akiş GYO payları 3.2 milyon TL'ye ulaştı!

Akiş GYO'nun geri alım programı kapsamında bugüne kadar geri almış olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 4.473.431 TL'dir. Bugün itibariyle şirketin iktisap ettiği kendi paylarının nominal değeri 3.270.793,408 TL olarak açıklandı.

Akiş GYO'nun 250.3 milyon TL'lik pay ihracı tamam!

Akiş GYO'nun 554 milyon 699 bin 850 TL olan çıkarılmış sermayesinin 805 milyon TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 250 milyon 300 bin 150 TL nominal değerli payların ihracı tamam...

Akiş GYO 21 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da pay geri alımı yaptı! 

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 21 Ağustos 2020 tarihinde Borsa İstanbul'dan 40 bin TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın aldı...

Akiş, Borsa İstanbul'dan 71 bin 473 TL nominal değerli hisse aldı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Borsa İstanbul'dan 71 bin 473 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın aldı...

Akiş GYO anonim şirketi geri alım programını yayınladı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, paylarının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesi ve SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde ortaklığı tarafından satın alınması hakkında açıklama yaptı.

Akiş GYO'nun payları 5.3 milyar TL oldu!

Akiş GYO'nun bugüne kadar geri almış olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 6.533.737 TL oldu. Bugün itibariyle şirketin iktisap ettiği kendi paylarının nominal değeri 5.331.099,408 TL olarak açıklandı. 

Akiş GYO 5.5 milyon TL'lik payını geri aldı!

Akiş GYO Yönetim Kurulu'nun 3 Ağustos 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 13 Nisan 2021 tarihinde yapılan işlemler tabloya eklendi. 

Akiş GYO payları 3.2 milyon TL'ye ulaştı!

Akiş GYO'nun geri alım programı kapsamında bugüne kadar geri almış olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 4.473.431 TL'dir. Bugün itibariyle şirketin iktisap ettiği kendi paylarının nominal değeri 3.270.793,408 TL olarak açıklandı.

Akiş GYO paylarını geri aldı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bugüne kadar geri almış olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 2.360.687 TL.

Akiş GYO 127.5 milyon TL pay sattı!

Akiş GYO'nun birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında rüçhan hakkı kullanımı sonrası kalan 127 milyon 547 bin 289 TL paylarının tamamı satıldı. 

Akiş GYO'nun rüçhan hakkı tutarı 127.5 milyon TL oldu!

Akiş GYO çıkarılmış sermayesinin 805 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci tamamlandı. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B grubu payların toplam nominal değeri ise 127 milyon 547 bin 289 TL oldu. 

Akiş GYO'da 250.3 milyon TL'lik pay ihracı!

Akiş GYO'nun çıkarılmış sermayesinin 554 milyon 699 bin 850 TL'den 805 milyon TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 250 milyon 300 bin 150 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan izahname ve ekleri yatırımcılara sunuldu.

Akiş GYO'nun 250.3 milyon TL'lik pay ihracı tamam!

Akiş GYO'nun 554 milyon 699 bin 850 TL olan çıkarılmış sermayesinin 805 milyon TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 250 milyon 300 bin 150 TL nominal değerli payların ihracı tamam...

Akiş GYO likidite sağlayıcılık sözleşmesini sonlandırdı!

Akiş GYO'nun bedelsiz sermaye artırımı sonucu bu paylara tekabül eden yeni paylarla birlikte toplam 309 milyon 533 bin 784TL nominal değerli paylar Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdindeki hesaba transfer edildi.

Akiş GYO'nun bedelsiz sermaye artırımına SPK'dan onay!

Akiş GYO'nun kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 nolu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan müracatı, SPK kararı ile onaylandı. 

Akiş GYO tadil metni değişikliği için SPK'ya başvurdu!

Akiş GYO, kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 nolu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması için SPK'ya başvuru yaptı.

Akiş GYO paylarını geri aldı! 

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 3 Ağustos 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin 20 Mart 2020 tarihinde yapılan işlemleri yayınladı...

Akiş GYO sermaye artırımı fon kullanım raporunu yayınladı! 

Akiş GYO tahsisli sermaye artışı kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin hazırlanan raporu yayınladı...

akiş gyo payları Haberi

akiş gyo payları

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) payların geri alınmasına ilişkin bildirimi hakkında açıklama yaptı. 

Akiş GYO Yönetim Kurulu'nun 3 Ağustos 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 19 Nisan 2021 tarihinde yapılan işlemler yayınlandı. 

Şirketin 19 Nisan 2021 tarihinde Borsa İstanbul'dan 1.000.00 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın alındı. Şirketin bahse konu geri alım programı kapsamında bugüne kadar geri almış olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 6.533.737 TL oldu. Bugün itibariyle şirketin iktisap ettiği kendi paylarının nominal değeri 5.331.099,408 TL olarak açıklandı. 

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay

İşlem Tarihi

İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)

Sermayeye Oranı (%)

İşlem Fiyatı (TL/Adet)

Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar

B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017

03.08.2018

1.064

0

2,46

 

B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017

03.08.2018

11.810

0,003

2,47

 

B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017

03.08.2018

5.367

0,001

2,48

 

B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017

03.08.2018

2.145

0

2,49

 

B Grubu, AKSGY,...