12 / 08 / 2022

Akiş GYO'nun 250.3 milyon TL'lik pay ihracı tamam!

Akiş GYO'nun 250.3 milyon TL'lik pay ihracı tamam!

Akiş GYO'nun 554 milyon 699 bin 850 TL olan çıkarılmış sermayesinin 805 milyon TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 250 milyon 300 bin 150 TL nominal değerli payların ihracı tamam...Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında açıklama yaptı. 

Akiş GYO'nun 554 milyon 699 bin 850 TL olan çıkarılmış sermayesinin 805 milyon TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 250 milyon 300 bin 150 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin İzahname onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 2021/11 sayılı bülteninde açıklandı. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların yüzde 45,12352 oranında yeni pay alma hakkı bulunmuyor.

Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli 1 lot pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 02.03.2021 ile 16.03.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacak.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecek. 

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 554.699.850 TL olan çıkarılmış sermayesinin 805.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 250.300.150 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin İzahname onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 2021/11 sayılı bülteninde açıklanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %45,12352 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli 1 lot pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 02.03.2021 ile 16.03.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.akisgyo.com) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.ziraatyatirim.com.tr) ulaşılabilir.

Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt yoktur.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.