Peker GYO'nun 7.2 milyon TL'lik pay işlemleri tamamlandı!

Peker GYO'nun 7.2 milyon TL'lik pay işlemleri tamamlandı!

Peker GYO'nun şirket ortaklarından Hasan Peker tarafından toplam nominal tutarı 7.2 milyon TL'lik pay satın alındı.


Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay işlemleri hakkında açıklama yaptı.

Peker GYO'nun şirket ortaklarından Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda yayınlandı. 

Peker GYO'nun KAP açıklaması:
Şirket ortaklarımızdan Sayın Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.

Peker GYO

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.