Atakule GYO'nun 104.1 milyon TL'lik payı halka arz edilecek!

Atakule GYO'nun 104.1 milyon TL'lik payı halka arz edilecek!Atakule GYO'nun 231 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 263 milyon 340 bin TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 104 milyon 125 bin 364 TL'lik payı halka arz edilecek.


Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tasarruf sahiplerine satış duyurusu hakkında açıklama yaptı.

104.1 milyon TL'lik pay halka arz edilecek
Atakule GYO'nun 231 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 263 milyon 340 bin TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 104 milyon 125 bin 364 TL nominal değerli B Grubu paylar, 28-29 Haziran 2021 tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecek.

Halka arza ilişkin tasarruf sahiplerine satış duyurusu yayınlandı. 

ATAKULE GYO TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU 
Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca onaylanmıştır. 

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 231.000.000 TL'den 263.340.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 104.125.364 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin duyurudur. 

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. 

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 231.000.000 TL'den 263.340.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 32.340.000 nominal değerli paylarının halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın www.atakulegvo.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.tacirler.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Atakule GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 231.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 263.340.000 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 104.125,364 TL nominal değerli B Grubu paylar, 28-29 Haziran 2021 tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Halka arza ilişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. 

Dosya için tıklayın