07 / 07 / 2022

Akiş GYO sermaye artırımı fon kullanım raporunu yayınladı! 

Akiş GYO sermaye artırımı fon kullanım raporunu yayınladı! 

Akiş GYO tahsisli sermaye artışı kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin hazırlanan raporu yayınladı...Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin hazırlanan raporun kabulü hakkında açıklama yaptı. 

Akiş GYO tarafından 27 Aralık 2019 tarihli ve 51 numaralı Karar ile; şirketin 500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 430.091.850,00 TL olan çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 465.091.850,00 TL'ye artırılmasına, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere artırılacak toplam sermaye tutarı olan 35.000.000,00 TL'yi temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü" çerçevesinde belirlenecek olan pay satış fiyatı üzerinden toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların (B) Grubu hamiline imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına, "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına" ilişkin olarak hazırlanan ekteki Rapor'un kabul edilmesine karar verildi. 

Akiş GYO'nun KAP açıklaması: 
Yönetim Kurulumuzun 27.12.2019 tarihli ve 51 numaralı Kararı ile; Şirketimizin 500.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 430.091.850,00-TL olan çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 465.091.850,00-TL'ye artırılmasına, Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere artırılacak toplam sermaye tutarı olan 35.000.000,00-TL'yi temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü" çerçevesinde belirlenecek olan pay satış fiyatı üzerinden toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların (B) Grubu hamiline imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına" ilişkin olarak hazırlanan ekteki Rapor'un kabul edilmesine, işbu Rapor'un Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına ve kamuya da açıklanmasına, karar verilmiştir.
Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dosya için tıklayın