05 / 07 / 2022

Akmerkez GYO'nun özel denetçi davasında temyiz yoluna başvuruldu!

Akmerkez GYO'nun özel denetçi davasında temyiz yoluna başvuruldu!

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan davaya ilişin olarak; şirket ehine verilmiş olan kesin Mahkeme kararına karşı davacı tarafça istinaf başvurusunun kabul edilmemesine istinaden temyiz yoluna başvuruldu...Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirkete özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hakkında açıklama yaptı.

Akmerkez GYO'ya özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan davaya ilişin olarak; Akmerkez GYO lehine verilmiş olan kesin Mahkeme kararına karşı davacı tarafça istinaf başvurusunun kabul edilmemesine istinaden temyiz yoluna başvuruldu.

Akmerkez GYO'nun KAP açıklaması: 
Davaya ilişin olarak Şirketimiz lehine verilmiş olan kesin Mahkeme kararına karşı davacı tarafça istinaf başvurusunun kabul edilmemesine istinaden temyiz yoluna başvurulmuş olup; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2019/539 E. sayılı dosyasına kaydedilmiştir.