Akmerkez GYO özel denetçi davası ne oldu?

Akmerkez GYO özel denetçi davası ne oldu?

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, şirkete özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hakkında açıklama yaptı.Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirkete özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan dava hakkında açıklama yaptı.

Akmerkez GYO'ya özel denetçi tayin edilmesi talebi ile açılan davaya ilişkin olarak davacının temyiz isteminin reddine dair Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararına karşı davacı tarafça yapılan karar düzeltme başvurusu da Yargıtay tarafından reddedilmiş olup; davanın Akmerkez GYO'nun lehine reddine dair Mahkeme kararı kesinleşti.

Akmerkez GYO'nun KAP açıklaması: 
Davaya ilişkin olarak davacının temyiz isteminin reddine dair Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararına karşı davacı tarafça yapılan karar düzeltme başvurusu da Yargıtay tarafından reddedilmiş olup; davanın Şirketimiz lehine reddine dair Mahkeme kararı kesinleşmiştir.