AKM'nin yenilenmesinden vazgeçildi!

AKM'nin yenilenmesinden vazgeçildi!

Atatürk Kültür Merkezi, için gerçekleştirilecek yenileme projesinden vazgeçildiCumhuriyet tarihinin en çok tartışılan yapılarından biri olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) için gerçekleştirilecek yenileme projesinden vazgeçildi. Yenileme projesi yerine binaya 'basit onarım' yapılacak. 
 
Binanın yapısına dokunulmayarak mekânın elektromekanik ve havalandırma gibi ihtiyaçları bu şekilde giderilecek. Binanın mart ayında ya da en geç haziran ayında yeniden açılması düşünülüyor. Bu da İstanbul'un kültür başkenti olacağı 2010 yılının yarısına kadar AKM'nin kullanılamayacağı anlamını taşıyor.

23 Temmuz'da ihalesi tamamlanan AKM'nin yenileme projesinin yürütmesi, Kültür Sanat-Sen'in açtığı dava sonucunda İstanbul 9. Bölge İdare Mahkemesi'nin kararıyla durdurulmuştu. Mahkeme kararının ardından İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı (AKBA) ile sendika arasında yapılan görüşmeler sonucunda yenileme projesinde bazı değişiklikler yapıldı. Bu projede sendikanın itiraz ettiği birçok madde ortadan kaldırıldı. Daha sonra sendika yöneticilerinin de katıldığı bir toplantı yapıldı; sendikanın itiraz etmeyeceği bir şekle getirilerek Koruma Kurulu'na sunuldu. Fakat ortada bir yürütmeyi durdurma kararı olduğu için kurul ikinci projeyi onaylayamadı. Daha sonra AKM'de yapılacak işlemlerin 'basit onarım' şeklinde yapılması konusunda bir görüş oluştu. Bu görüş Koruma Kurulu başkanına da anlatıldı. Buna göre AKM'deki işlemler tamirat işi şeklinde yapılacak ve binanın yapısına dokunulmayarak tadilat işlemleri gerçekleştirilecek. Mekânın elektromekanik, havalandırma ve ses sistemlerindeki eksiklikler bu yolla giderilecek. Bu şekilde AKM'nin acil ihtiyaçları çözülmeye çalışılacak.

Geçtiğimiz hafta Kültür Bakanlığı'ndan bir ekip İstanbul'a geldi ve bakanlığın bu konuyla ilgili görüşlerini Koruma Kurulu'na aktardı. Bu toplantıya yenileme projesini hazırlayan mimar Murat Tabanlıoğlu da katıldı. Bu toplantı sonucunda 'mekânda basit onarım' yapılmasına karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın AKM'nin mart ayında ya da en geç haziran ayında açılmasını istediği görüşünün de bu toplantıda yetkililerle paylaşıldığı öğrenildi.

AKM ile ilgili ilk tartışma eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un 'yıkılmalı' sözleriyle başlamış, sanat ve mimari camiasının itirazı ve Koruma Kurulu'nun binayı 1. dereceden tescilli kültür varlığı ilan etmesiyle yıkımından vazgeçilmişti. Bunun ardından mekânın 2010 yılı İstanbul Kültür Başkenti Projesi kapsamında yenilenmesi uygun görüldü. Daha sonra binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından bedelsiz olarak yenileme projesi hazırlandı. Koruma Kurulu'ndan da onay alan bu proje, ihale süreci tamamlanmasına karşın mahkeme kararı ile bugüne kadar gerçekleştirilemedi.
Zaman