12 / 08 / 2022

Akpınar Yatırım Gayrimenkul Pazarlama Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Akpınar Yatırım Gayrimenkul Pazarlama Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta Fırat Çelik tarafından kuruldu.Akpınar Yatırım Gayrimenkul Pazarlama Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta Fırat Çelik tarafından kuruldu.

Akpınar Yatırım Gayrimenkul Pazarlama Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1.Şirket yatırım yapmak isteyen tüm alıcılara her türlü gayrimenkul pazarlaması yapar. Her türlü arsa karşılığı, kat karşılığı inşaat işleri yapar, müteahhitlik, mühendislik ve taşeronluk yapar. 2. Şirket her türlü gayrimenkul alım satımı ve kiralaması yapar. Konusu ile ilgili yapı malzemesi ve endüstriyel maddeler ile teknik hırdavat malzeme ve mamullerin ve her türlü makine ve aksamının yedek parçaları ile bunların tüketim malzemelerinin, demir-çelik ve diğer alaşımlardan mamul her türlü hammadde yarı mamul ve mamullerin alım-satımını yapar, 3.Şirket her türlü inşaat demir-çelik ve kimyasal ürünlerinin alım-satımını yapar. Konusu ile ilgili olarak ticaretini yaptığı mamullerin üretiminde kullanılan ham, yarı mamul, mamul maddeler ile araç gereçler , tezgahlar ve bunların yedek parçalarının alım-satımı, imal ve ithalini yapar, 4.Şirket konusu ile ilgili her türlü lojistik işleri yapar. Taşıma, depolama ve stok yönetimi konularında destekleyici faaliyetler yapar. Lojistik faaliyetler gereği araç alımı, depo ve yükleme merkezleri tesis eder. Bunların her türlü faaliyetlerini organize eder. Şirket kendi araçları ve sürücüsü ile birlikte her türlü araç ile şehir içi, şehirlerarası veya uluslararası taşımacılık yapar. 5.Konusuyla ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında yatırımlara girer, yabancı ortaklıklara girer. 6.Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü ithalat ihracat pazarlama ve imalat yapar. 7.Şirket amacına ulaşmak için; hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ve mevcut ticari işlemlere iştirak ve söz konusu şirketlerin (aracılık yapmamak şartıyla) hisselerinin ve tahvillerinin alım-satımını yapar. 8.Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkuller inşa eder, iktisap eder, satın alır, dilediği kişi ve kuruluşlara dilediği bedelle satar, bunlar üzerinde intifa, ipotek tesisi, fek, sukna ve kat irtifakı tesis eder, idare binaları inşa eder. 9.Şirket amacına ulaşabilmek için; gerekli araç ve taşıtları iktisap eder, kiralar, kiraya verir veya satar, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunur. 10.Şirket amacına uygun olarak, mallarını, gayrimenkullerini, servislerini, elemanlarını ve tüm maddi ve manevi mülkiyetini her türlü firmalara kiralar veya satar ve bu konuda sözleşmeler yapar. 11.Şirket amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, KnowHow , lisans, telif ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap eder, devir ve ferağ eder.