30 / 03 / 2023

Aksaray Pazartepe Höyük doğal sit alanı ilan edildi!

Aksaray Pazartepe Höyük doğal sit alanı ilan edildi!

Aksaray İli, Merkez İlçesi, Karaören Köyü sınırları içerisinde kalan Pazartepe Höyük'ün 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. Aksaray İli, Merkez İlçesi, Karaören Köyü sınırları içerisinde kalan Pazartepe Höyük'ün 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

Karar sayısı: 5025
Aksaray İli, Merkez İlçesi, Karaören Köyü sınırları içerisinde kalan Pazartepe Höyük'ün 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin onaylanmasına, koordinatlandırıldığı şekilde belirlenmesine, bu alanlarda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncıya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 
Geri Dön