Aksoy Restorasyon Mimarlık İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aksoy Restorasyon Mimarlık İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aksoy Restorasyon Mimarlık İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi, Şenol Aksoy tarafından 20 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Erdem Sokak Sabuncuoğlu Sitesi'nde kuruldu.


Aksoy Restorasyon Mimarlık İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi, Şenol Aksoy tarafından 20 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Erdem Sokak Sabuncuoğlu Sitesi'nde kuruldu. 


Aksoy Restorasyon Mimarlık İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1) Yurt içi ve yurt dışında konut, okul, hastane, siteler, otoyol, devlet yolu, otel, motel, fabrika, baraj, ibadethane, tarihi eser, alışveriş merkezi, yalılar, hamamlar, ev ve iş yeri projeleri,  köprü, tüm sanayi yapıları, sanat yapıları, istasyon, akaryakıt istasyonu, liman, tünel, demiryolu, karayolu, lojmanlar, villa, prefabrik yapılar hidrolik termik ve jeotermik santraller, kanalizasyon, içme suyu, boru, boru hatları, her türlü enerji nakil hatları, askeri yapılar, depolar, hava limanları, spor tesisleri,  iş merkezleri ve diğer tüm inşaatları ayrıca imar planları ile konservasyon bakımı, restorasyon, rölevasyon, retütasyon projeleri, dekorasyon hizmetlerini müteahhitlik nam ve sıfatıyla yapmak, resmi ve özel kuruluşların ihale ve taahhütlerine iştirak ederek çelik, beton, kargir, ahşap, prefabrike her türlü inşaat, dekorasyon ve restorasyon işlerini yapmak. 2) Mimarlık, mühendislik inşaat ve müteahhitlik faaliyetleri, mühendislik, mimarlık hizmetleri, müşavirlik etüt işleri yapmak, yaptırmak, hem başkalarının taleplerini karşılamak üzere, hem de her türlü restorasyon, konservasyon, restorasyon, rölevasyon, retütasyon  ile ilgili plan, proje çizmek, çizdirmek fizibilite raporları hazırlamak, projeleri ve etütleri hazırlamak, hazırlatmak, yapmak, yaptırmak, çizmek, metraj, montaj işlerini yapmak, taahhüt etmek, haritacılık, müşavirlik yapmak, komple proje  yönetimi, araştırma ve teknik kontrollük yapmak, ihale dosyası tanzim etmek. 3) Resmi ve özel inşaat ve inşaat taahhüt işleri yanında özel mahiyette her türlü konut ve işyeri inşaatı işleri için arsa satın almak veya kat karşılığı anahtar teslimi olarak anlaşmak suretiyle konut ve işyerleri inşaatı yapmak ve satmak. 4) Müteahhit sıfatı ile ya da doğrudan doğruya yapılacak konu ile ilgili işlerde taşınmazların proje ve alt yapı çalışmalarını  yapmak, bunları tamir, tadil ve inşaat ruhsatlarını almak, eski eser niteliğindeki taşınmazlar için gereken yasal müracaatları yapmak, taşınmazların mevzi imar planlarını talep etmek, taşınmazların yönetimini üstlenmek. 5) Elektrik, katı yakıt, likit petrol gazı ve diğer yakıtlar ile işleyen konut ve işyerlerinde kullanılan ısıtma soğutma ve havalandırma cihazları ile bunların yedek parçalarının imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı ile mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak. 6) Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralamak, kiraya vermek, devir almak, devir etmek, inşaa etmek veya satın almak, satmak, işletmek.  1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. 7) Konusu ile ilgili kara deniz demir yolu hava taşımacılığında kullanılan her türlü nakil vasıtaların ve bunların yedek parçalarının alımı satımı ve pazarlamasını yapmak. 8) Konusu ile ilgili inşaat, dekorasyon ve restorasyon hizmetlerini kendi ekipleri ile yapmak, bunları kısım kısım veya tamamen taşeronlara ihale sureti ile yaptırmak. 9) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü reklam işleri yapar bu amaçla radyo televizyon video gazete mecmua el ilanları gibi bütün vasıtalardan yararlanır. İlgili kuruluşlarla bu konuda sözleşmeler yapar. Bu konularla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar veya ortaklıklar kurar. 10) Şirket konuları ile ilgili olarak ithalat ihracat yapmak, konuları ile ilgili olarak her türlü ihalelere girmek konuları ile  ilgili olarak vasıtaları satın almak kiralamak kiraya vermek satmak konuları ile ilgili olarak arsa arazi gayri menkuller  satın almak satmak kiralamak kiraya vermek gerektiğinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurar gerektiğinde ipotek tesis yapmak devir ferağ tevhit ifraz kurmak gerektiğinde bunları fekk etmek konuları ile ilgili olarak girişilen ve iş taahhütlerinden dolayı başkalarına ait taşınmazların ve taşınabilir malların üzerinde ipotek ve rehin tesis etmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları elde etmek konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlardan bankalardan aracılık yapmamak kaydı ile her türlü krediler almak bu amaçla gerektiğinde şirketin malları, üzerinde ipotek vermek konuları ile ilgili olarak üçüncü şahıslara kefil olmak veya üçüncü şahısların kefaletini sağlamak ve almak konuları ile ilgili olarak izin almak.


Aksoy Restorasyon Mimarlık İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi adres: Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Erdem Sokak Sabuncuoğlu Sitesi, 4/2/2