Akza Dış Ticaret Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Akza Dış Ticaret Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Akza Dış Ticaret Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Akza Dış Ticaret Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Murat Karaşahin, Muammer Öztürk, Hakan Bulut, Derda Candan ortaklığıyla 20 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Arnavutköy'de kuruldu.

Akza Dış Ticaret Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Murat Karaşahin, Muammer Öztürk, Hakan Bulut, Derda Candan ortaklığıyla 20 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Arnavutköy'de kuruldu.


Akza Dış Ticaret Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A- MAKİNA a-Her türlü sanayi ve iş makinaları, asfalt makinaleri, asfalt plentleri, inşaat makineleri (dozer, loder, exkavatör, greyder beton santrali betonyer, asansörler sıva düzeltme silme veserpme makineleri motopompası makineleri, çimento silosu buhar kazanları hertürlü doğrama atölyesi takım ve tezgahları gibi ) makine ve aletleri almak, satmak, kiralamak, imal etmek, imal ettikten sonra satmak, kiraya vermek, her türlü kullanılmış ve kullanılmamış asfalt makineleri, makine tezgahları, kaynak makineleri, taşıyıcı, kırıcı, yükleyici, kaldırıcı, indirici, iş makineleri, vinçler, dozerler, elektrikli cihazlar, kompresör ve kompresör türü üfleyici, püskürtücü makineler ve aleti edavatların yedek parça ve aksesuarların  üretimi,yurtiçi temini ve ithalatını yapmak, b- Delme, sondaj, hafriyat ve kazı makinesi parçalarının, vinç ve hareketli kaldırma kafeslerinin ve toprak, taş ve benzeri maddeleri tasnifleme, öğütme, karıştırma veya diğer işlerde kullanılan makine parçalarının imalatı (buldozer bıçakları dahil   B- İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisaditeşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetlerivermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltımaden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o-İnşaat malzemeleri (demir, çelik,bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. ö-İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. p. Her türlü inşaat malzemeleri imalat ve ticaretini yapmak ithal ve ihraç etmek. r. Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç) s. Taş, kum, çakıl, mıcır, kil, kaolin vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti C-MADENCİLİK a. Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi; b. Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. 


Akza Dış Ticaret Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Arnavutköy, Arnavutköy Merkez Mahallesi, Yenibayır Sokak 16/1