MKL Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MKL Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!MKL Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mikail Cansız tarafından 100 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Kartal, Yakacık Yeni Mahallesi, Samandıra Caddesi'nde kuruldu.


MKL Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mikail Cansız tarafından 100 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Kartal, Yakacık Yeni Mahallesi, Samandıra Caddesi'nde kuruldu. 


MKL Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Her türlü, inşaat taahhüt işleri; toplu konut, konut, işyeri, ticarethane, akvaryum, inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 11- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 12- Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. 13- Şirket konusuyla ilgili olarak yurt içinde emlak ve arsa alım satımı ve komisyonculuğunu yapmak ile emlak ve arsa alarak bunlar konusunda çalışmalar ve düzenlemeler yapmak veya yaptırmak sureti ile geliştirerek satışını gerçekleştirmek, kiraya vermek ile bu işlere aracılık etmek. 14- Her türlü gayrimenkul alım-satımı inşaat taahhüt işleri dekorasyon işleri, tadilat ve onarım işleri, turistik yapılar havuz inşaatı yapmak bunlar ile ilgili olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve hususi taahhüt ve ihalelere iştirak etmek, temlik ve devrini yapmak, gayri menkuller üzerinde tevhid ifraz, ipotek ve kat mülkiyeti, kat irtifakı kurabilmek. 15- Yurt içinde ve yurt dışında fabrikaların, depoların, villaların, toplu konut ve diğer tüm yapıların alt yapı ve temel kazılarını ve her türlü hafriyatını yapmak, yaptırmak, yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların ihalelerine katılmak. 16- Her türlü kara, hava ve deniz yolları ile yurt içi ve yurt dışı yolcu ve yük taşımacılığı yapmak. Özel otoparklar yapmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. Konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak. Kara, deniz, hava ve demiryolları ile yolcu taşımacılığı, bilet komisyonculuğu, satış ve bilet satış acenteliği ile ulaşım araçlarıyla turistik amaçlı seyahat, organizasyon ve bu maksatla tarifeli veya tarifesiz insan, eşya ve yük taşımacılığı yapmak. 17- Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek. 18- Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak. 19- Toprak alım ve satımını yapmak. 20- Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek. 21- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. 


MKL Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kartal, Yakacık Yeni Mahallesi, Samandıra Caddesi, 86 Bölüm 3