09 / 08 / 2022

Al Ahmedi Turizm İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi kuruldu!


Al Ahmedi Turizm İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi Fatih'te Ahmed M.M. al-khulaifawi tarafından kuruldu.Al Ahmedi Turizm İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi Fatih'te Ahmed M.M. al-khulaifawi tarafından kuruldu.

Al Ahmedi Turizm İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi konusu:
Şirketin Amaç ve Konusu Başlıca Şunlardır. -PVC ,Plastik, kauçuk, poliüretan vb. içerikli sanayi, kentsel ve evsel atıkların ayrıştırma ve geri dönüşüm işlerini yapmak ve bunları yarı mamul, mamul veya yan sanayi ürünü haline getirmek -Tehlikeli atıkların bertarafı ile iştigal etmek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, kompost tesisleri kurmak, işletmek -PVC, Plastik, kauçuk, poliüretan vb. içerikli ürün atıklarının enjeksiyon yolu ile dökülmesi, öğütülmesi, granül hale getirilmesi, bu ürünlerin ihracı, toptan ticareti, ve pazarlanması yapmak. - Hurda metal, kağıt, cam, PVC, plastik, kauçuk, poliüretan vs. mamullerin preslenmesi, eritilmesi, bu mamullerin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatı yapmak. -Ambalaj atıkları da dâhil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması ,tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması, bertaraf ile iştigal etmek ve bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak; her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla hurda kağıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller vs. toplanarak alınıp satılması ya da modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül hale getirilmesi, bunların granül halde veya ham olarak ilgili sanayilere alım, satımı, ithali, ihracı -Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir işletebilir, ortak olabilir. iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. -Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. -1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. -Yurt içerisinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek. Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube , temsilcilikleri açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak, -Her türlü tabldot yemek üretimi ve satısını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. -Her çeşit restoran, pastane, çay bahçesi, kafeterya, kafe , lokanta gibi gıda satısının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon islerini yapmak konusu ile ilgili alet ve edevatları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. -Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. -Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Yurt içinde ve yurt dışında ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda danışmanlık hizmeti vermek bu alanlarda iştigal eden yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerin danışmanlığını üstlenmek, Eğitimini vermek ,Kurs açmak -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik isleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Gayrimenkul alım satımı, iş danışmanlığı işlerini yapmak -Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir -Nakil vasıtaları, binek araçları, motosiklet ,bisiklet ,çocuk oyuncakları ve alet edevatı yedek parçaları ticareti ve nakliyeciliğini yapmak. -Yurt içinde ve dışında her nevi kara nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak. -Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. -Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir. -Her türlü kumaş tekstil, konfeksiyon çeşitleri, trikotaj ,elbise iç çamaşır ve giyim eşyası aksesuarları imalatını ,Askeri elbise ve malzemeleri alım satımı ve ticaretini yapmak. -Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek bu islerle ilgili atölyeler ,fabrikalar kurmak, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.