Al Gazi Group Gayrimenkul Yatırım ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Al Gazi Group Gayrimenkul Yatırım ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Al Gazi Group Gayrimenkul Yatırım ve Dış Ticaret Limited Şirketi Bağcılar'da 10 milyon TL sermaye bedeli ile Adıb Ghazı tarafından kuruldu.


Al Gazi Group Gayrimenkul Yatırım ve Dış Ticaret Limited Şirketi Bağcılar'da 10 milyon TL sermaye bedeli ile Adıb Ghazı tarafından kuruldu.

Al Gazi Group Gayrimenkul Yatırım ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Şirket amaç ve konu kapsamına giren bilimum ticari faaliyetleriyle ilgili ithalat ihracat transit ticaret kıyı ticareti alım satım elektronik ortamda ticaret dış ticaret işlemleri ile ilgili faaliyette bulunabilir. Her türlü yapı ve bina imalatı ve inşaat işlerini üstlenmek; konut, işyeri, ticarethane, dükkan, ofis, hastahane, okul, lojman, apartman, spor salonu, sosyal tesis, restoran, lokanta, kafeterya vb yapıların imalat ve inşaatlarını yapmak. Kendi hesabına arazi ve arsalar almak, kendi arsa ve arazileri üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde binalar yapmak. Başkalarının arsa veya arazileri üzerinden kat karşılığı veya hasılat paylaşımı veya kâr ortaklığı şeklinde muhtelif şekillerde yapılar ile inşaatlar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt işlerini üstlenmek, taahhütlerde bulunmak ve taahhütlere uygun inşaatları yapmak. Her türlü müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, köprüler, havaalanları, okul ve eğitim kurumları, kültürel ve dini yapılar, hastahane, otoyol kavşak, asfaltlama, restorasyon işleri, her türlü alt ve üst yapı inşaat işleri, baraj ve göletler, su ve sulama kanalları inşaatı, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Her türlü yerüstü ve yer altı raylı sistem inşaatları ile her türlü alt geçit, üst geçit, yol, tünel, metro inşaatları ve bunların istasyon ve diğer eklentilerini inşaat işlerini yapmak, Ve bunlara bağlı her türlü taşımacılık ve raylı taşıma sistemleri ile ilgili her türlü inşaat bakım onarım işlerini yapmak. Türkiye içinde veya Yurtdışında yabancı ülkelerde sivil veya askeri havaalanları inşaatlarını yapmak; Havaalanlarında gerekli olan her türlü yapıların inşaatları ile havaalanları bünyesindeki her türlü idari, lojistik ve işletmeye yönelik muhtelif bina inşaatlarını yapmak. Bununla beraber yine Havaalanları bölgesinde atölye, apron, pist, uçak kalkış ve iniş alanları, havaalanı kule ve yönetim merkezleri ile bakım onarım binaları, muhtelif atölyeler, lojman ve misafirhaneler, alışveriş yapıları, sosyal, kültürel dini yapılar, her türlü eğitim yapıları ile binalarının inşaatlarını taahhüt etmek ve inşaatlarını yapmak. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Yurt içi ve yurt dışı işlerde, mühendislik ve inşaat işlerinde gerek yurt içi firmalar ile gerekse yurt dışındaki diğer firmalar ile Konsorsiyum, joint venture ve benzeri ortaklı ve her türlü girişimler ile proje ortaklığı, marka ortaklığı, şirket ortaklığı yapmak. 5. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihaleye ve teklife uygun olarak ihale sözleşmesi gereği işleri yapmak ve teslim etmek. 6. Şirket konuları ile ilgili her türlü faaliyetleri içine alan faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira berattan, lisans, imtiyaz, lisanslama, lisans, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir. Şirketin iştigal konuları ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket sahibi/şirket ortağı/yetkili şirket müdürü kendisine verilen imza ve temsil yetkisi ile ilgili menkul, gayrimenkuller veya kat karşılığı yapacağı her türlü gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek verebilir, tesis ve tescil edebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakları tesis edebilir. Şirket, diğer kişi, kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, veya bu ipotekleri fekkedebilir, fekkini verebilir. Şirket, inşaatını üstlendiği veya sahibi olduğu her türlü gayrimenkuller ile kat karşılığı yapacağı her türlü gayrimenkul üzerinde itifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Yurt içi ve yurt dışında her türlü işleri ile ilgili teminat mektubu verebilir ve gerekirse her türlü iş için teminat mektubu isteyebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Mahmutbey Mah. 2422 Sk. No:16 Bağcılar