Al Khatıb Tradıng İnşaat Emlak İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Al Khatıb Tradıng İnşaat Emlak İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Al Khatıb Tradıng İnşaat Emlak İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Al Khatıb Tradıng İnşaat Emlak İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Avcılar'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Tarek Alkhatıb tarafından kuruldu. 

Al Khatıb Tradıng İnşaat Emlak İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Avcılar'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Tarek Alkhatıb tarafından kuruldu. 

Al Khatıb Tradıng İnşaat Emlak İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
A-INSAAT GRUBU 1-İnşaat ve taahhüt isleriyle ilgili bina, arsa, arazi gibi gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak ve alım satımına aracılık etmek, komisyonculuk hizmetleri vermek, 2-Her türlü bina, arsa, arazi, turistik tesis, is merkezi, konut ve diğer gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, 3-Her türlü bina, arsa, arazi, turistik tesis, is merkezi, konut ve diğer gayrimenkullerin işletmeciliğini yapmak, 4-Her türlü turistik tesis, is merkezi, alışveriş merkezi, konut, okul ve benzeri diğer özel ve resmi kuruluşlara temizlik ve toplu yemek hizmetleri vermek 5-Kamu ve özel kuruluşlar tarafından açılacak alım, satım ve kiralama ihalelerine katılmak, bu ihalelerde artırımda ve eksiltmelerde bulunmak. 6-Yurt içinde ve yurt dışında inşaat, taahhüt ve dekorasyon isleri ile bu islere ait araştırma, etüt, planlama, fizibilite, projelendirme, şehircilik ve imar planları hazırlamak ve müşavirlik yapmak. 7-Yurt içinde ve dışında turistik tesisler kurmak, tatil köyleri, yat limanları ve muhtelif turizm yatırımları yapmak, mevcut yatırımlara ortak olmak, her çeşit turizm yatırımlarının işletmeciliğini ve pazarlamasını yapmak, seyahat acentaları kurmak, işletmek, tur organizatörlüğü yapmak. 8-Otel, motel, kamping, lokanta, pastane, kokteyl salonları, restoranlar, kafeteryalar tesis etmek, kurulmuş olanları satın almak, satmak, bunları işletmek, kiralamak ya da kiraya vermek 9-Her türlü spor tesisleri kurmak, kurulmuş olanları satın almak veya kiralamak, bunları işletmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. 10-İşletmeciliği yapılan her türlü gayrimenkulün bakım, onarım, tadilat ve sair islerini yapmak veya yaptırmak. 11-Şirket, gerek yurt içi, gerekse yurt dışı bankalardan her çeşit kredi talebinde bulunabilir, gerekli sözleşme ve kambiyo taahhütlerini asıl borçlu, keşideci, avalist, müşterek borçlu müşterek müteselsil kefil veya sair sıfatlarla imzalayabilir, Şirket ayrıca sahibi bulunduğu veya bulunacağı, bilcümle taşınır ya da taşınmaz mallarını, gemi ve sair deniz taşıtlarını veya uçak ve sair hava taşıtlarını, maden ve maden işletme ruhsatı ve cevherlerini, hisse senedi, hisselerini, her türlü hesaplarını, hak, alacak, markalarını ve bununla sınırlı olmamak üzere rehin tesis edilebilecek her tür enstrümanlarını, kısmen veya tamamen, gerek şirketin kendi borçları ve gerekse de herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin (gerçek kişi, özel/resmi kişi, kurum, kuruluş ve sair ) borçları için herhangi bir banka lehine veya gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişi lehine ipotek-rehin tesis edebilir/verebilir, yine Şirket ayrıca, gerçek veya tüzel üçüncü kişilerin borçları için dilediği miktar, sekil, tür ve Sartlarda her tür kefalet, aval ve garanti verebilir, bunun için imzalanması gerekli bilcümle sözleşme, kambiyo senedi, taahhütnameyi ve sair belgeleri imzalayabilir DIGER URUNLER 1-Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerinin alım ve satımını, ihracat ve ithalatını yapmak 2-Her türlü motorlu taşıtların alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır is ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma is makinelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek, Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek, Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alımı, satımı ithali ihracı ve pazarlaması yapmak, Araç kiralama (rant a car) ve filo kiralama hizmetleri yapmak, 3-Her türlü zirai ve hayvansal ürünlerin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 4-Her türlü optik eşyalar, saatler ve camdan eşyaların alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 5-Her türlü mücevherat ve kıymetli maddelerin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 6-Her türlü elektronik eşyalar, bilgisayarlar ve iletişim araç ve gereçlerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,10-Her türlü ev ve mutfak eşyası, porselen ve cam eşyanın, alet, araç ve gereçlerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 7-Her türlü tarım alet ve makineleri, sera malzemelerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 8-Her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarının ve yedek parçalarının alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 9-Her türlü orman sanayi ürünleri, tarım ürünleri, gübre ve tohumların alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 10-Her türlü is makineleri ve yedek parçalarının alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 11-Her türlü ahşap ürünleri, mobilya ve dekorasyon malzemelerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 12-Plastik hammadde ve mamullerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 13-Her türlü oyuncak, kitap, kırtasiye ve büro malzemelerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 14-Her türlü spor ve müzik alet ve gereçlerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 15-Her türlü ıtriyat ve güzellik malzemelerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatın .ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Al Khatıb Tradıng İnşaat Emlak İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Yeşilkent Mah.Bahçeşqehir Yanyol Cad.No:18/4/266 Avcılar