Al Nahdi Group İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Al Nahdi Group İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Al Nahdi Group İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Al Nahdi Group İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Mohammed S.M. Al Nahdi tarafından kuruldu.Al Nahdi Group İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Mohammed S.M. Al Nahdi tarafından kuruldu.

Al Nahdi Group İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1. Her turlu Emlak, gayrimenkuller, ofisler, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, is hanları, is merkezleri, residenceler, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mulkler apartotel, motel kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, arsalar, araziler ve her turlu tasınmazın alımını, satımını pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devredebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir. 2. Yururlukteki mevzuat çerçevesinde her turlu resmi ve özel, gerçek ve tuzel kisi ve kuruluslara ait gayrimenkuller, arsa, arazi, konutlar,isyerleri,ofis, plazalar, residenceler, resmi daireler, bankalar, saglık ve egitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa, yalı, otel ve moteller vebenzeri gayrimenkulleri alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, insa edebilir. 3. Gayrimenkul pazarlamasına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dısında alım satım islerinearacılık edebilir ve komisyonculuk islerini yapabilir. Bu hizmetlerle ilgili olarak yurt içi, yurt dısı bayilik, ortaklık aglarını kurabilir, organizasyonları yapabilir. Bu konularda kamu,özel, tuzel ve gerçek kisiler tarafından açılacak ihalelere katılabilir, ihaleleri alabilir, ihale konularını yapabilir, yaptırabilir, devredebilir. 4. Her turlu gayrimenkul projeleri hazırlanması, uygulanması kontrolluk ve pazarlama konularında danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapabilir. Bu hizmetleri ifa etmek için yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi veya kuruluşlardan hizmet kiralayabilir veya yerli ve yabancı gerçek ve tuzel kisilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir kurulmuş sirketlere iştirak edebilir. 5. Sirket amaç ve konusuna uygun olarak hizmetlerini üstlenmiş olduğu binaların, sitelerin, dairelerin ve buna benzer gayrimenkullerin uygun şekilde kullanılmasının sağlanması, gayrimenkullerin bakım ve onarımı için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, gerekli hizmetlerin oluşturulması, gayrimenkul içerisindeki ortak alanların onarımı, bakımı, faaliyeti ve kullanımına ilişkin işlemler, teknik ve spesifikasyonlar çerçevesinde dahili duzenleme, restorasyon, dekorasyon onarım ve degisikliklere uyması gereken zorunlu ilkeleri belirten dahili duzenlemelerin hazırlanması gayrimenkullere ait birimlerin kiralanması, her turlu yönetim hizmetlerinin sağlanması ve gayrimenkul sahipleri tarafından kendisine yüklenen görevlerin yerine getirilmesi islerini yapmak. 6. Turkiye Hudutları dahilinde bilumum Gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiraya vermek ve kiralamak. Bunları devir edebilir. Kısmen veya tamamen kira ile tutabilir veya kiraya verebilir. Ayrıca menkul ve gayrimenkuller uzerinde her turlu intifa, irtifak hakları ile medeni kanun hukumleri geregince ayni veya gayrimaddi haklar ile ilgili her turlu intizamı ve tasarrufu yapabilir. Şirkete ait menkul ve gayrimenkulleri sirket dısında her turlu kisilere, kuruluslara bankalara, resmi, özel ve tuzel kisilere ipotek altına aldırabilir, teminat olarak verebilir, baskalarına ait her turlu gayrimenkulleri ipotek altına alabilir, her turlu ipotekleri tadil ve fek edebilir, her turlu gayrimenkulu satabilir, tapu islemlerinde itiraz ve tevhid yapabilir Her turlu Emlak, gayrimenkuller, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, is hanları, is merkezleri, residenceler, ofisler, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mulkler apart otel, motel kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, araziler, arsalar, yalılar, köskler ve her turlu tasınmazın alımını, satımını pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devredebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7. Gayrimenkul yatırımı amacına yönelik olarak is yerleri, turistik tesisler, alısveris merkezleri, garaj, depo, antrepo, ofis, imalathane yerleri, lojistik hizmet binaları, paketleme, ambalaj ve lojistik tesis binaları insa edebilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir,kiralayabilir, kira ve satıs sözlesmesi tanzim ve imza edebilir Her turlu kira kontratı tescili ve ust hakkı ve bunun gibi gayrimenkule iliskin ayni hakları tapuya tescil ettirebilir, Mulkiyeti hazine, belediye, orman idaresine, vakıflara ve diger hakiki hukmi sahıslara ait her nevi turistik tesis tatil köyu hotel, motel, gazino, oyun salonları egitim ve dinlenme tesisleri, restoran, bufe, yat, karavan, yat limanı isletmeciligi yapılması gerektiginde bu tesislerin kiralanması kiraya verilmesi satılması, Gayrimenkul yatırımı amacına yönelik olarak hazineden vakıflardan belediyelerden kamu kurum ve kuruluslarından hakiki hukmi sahıslardan arazi bina turistik tesis arsa satın almak kiralamak, yapislet-devret akdi ile gayrimenkulu devir almak bu sekilde kiralanan ya da satın alınan arsa araziler uzerine her turlu turistik tesisler, isyerleri, depo ve lojistik tesis insa edilip isletilmesi ayrıca bu sekilde iktisap edilen tasınmazların uzerine devre mulk seklinde insaat yapılması ve satılması. 8. Şirket ve Şirkete bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir. 9. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Maslak Mah. Maslak Meydanı Sk. Beybi Giz Plaza No:1/26 Sarıyer