Al Toon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Al Toon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Al Toon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Alı Subhi H. Al-Toon ve Bülent Sabır ortaklığında kuruldu.


Al Toon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Alı Subhi H. Al-Toon ve Bülent Sabır ortaklığında kuruldu.

Al Toon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır 3.1.1 Yurt içinde ve yurt dışında otel, motel, tatil köyü turizm binaları kurmak ve turizm yatırımlarında bulunmak, turistik tesisleri işletmek, kiralamak, kiraya vermek, 3.1.2 Yurt içinde ve yurt dışında turistik seyahatlar düzenlemek, turizm acentalıkları ile ilgili gerekli sözleşmeler yapmak. 3.1.3 Yurt içinde ve yurt dışında turizm ve seyahat acentalıkları kurmak, kurulmuş yerli ve yabancı turizm acentaları ile geçici veya devamlı olarak ortaklıklar tesis etmek. 3.1.4 Yurt içinde ve yurt dışında münferit ve grup gezileri, turları, düzenlemek, 3.1.5 Kara, hava ve deniz taşıtlarına ait biletleri almak, satmak, temsilcilikler ve bayiliklerini almak veya gerektiğinde vermek, 3.1.6 Turistik, Eğlence, eğitim ve sportif amaçlı, seyahatler organizasyonları yapmak, bunların Konaklama, eğlence, spor ve gösteriler için rezervasyonlar yapmak veya gerektiğinde yaptırmak. 2. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konulara ulaşabilmek için 3.2.1 Şirket amacına ulaşabilmek için gerekli gayrimenkuller ile makine ve tesisler iktisap, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, ipotek ve kat irtifakı gibi aynı hakları tesis etmek, gayrimenkuller ile ilgili tapu ve kadastro daireleri nezdinde tasarruflarda bulunmak. Şirket amacına ulaşabilmek için lüzumlu şirket borçları ve alacaklarını temin etmek için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek tesis etmek, devir almak, devir etmek, çözmek ve fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek. 3.2.2 Şirket işleri için gerekli her türlü taşıtlar ile gayrimenkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve gerektiğinde gayrimenkuller ile ilgili tapuya her türlü şerh verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 3.2.3 Şirket iştigal konusuyla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik, mümessillik, distribütörlük ve bayilik alabilir ve gerektiğinde verebilir. 3.2.4 Şirket iştigal konusuyla ilgili kamu ve özel sektör tarafından düzenlenmiş her türlü inşaat ve taahhüt ihalelerine katılabilir ve gerektiğinde ihale düzenleyebilir. 3.2.5 Şirket iştigal konusuyla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında bulunan gerçek ve tüzel kişilerle her türlü marka, ihtira beratı, ustalık ve diğer sınai mülkiyet hakları, telif haklarını iktisap etmek, satmak, devir almak, devir etmek, lisans ve lisans, promosyon ve knowhow sözleşmeleri akdetmek, fesh etmek, devir almak ve devir etmek. 3.2.6 İştigal konusu ile ilgili olarak tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, Şirket işlerinin gerektiği iş ve işlemler için her türlü kamu ve özel kişi ve kurumlardan her türlü izin ve ruhsatname alabilir ve verebilir, devir ve kiralama işlemleri yapar. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın uygulanması için tescil ve ilan ettirilecektir.

Adres: Cumhuriyet Mh.Halaskargazi Cd. Selamet Ap.N.93/7 Şişli