Al Zayed Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Al Zayed Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de Abdulrahman Alı Alreshdawı tarafından kuruldu.Al Zayed Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de Abdulrahman Alı Alreshdawı tarafından kuruldu.

Al Zayed Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. TURİZM a. Turistik oteller, moteller, apart daireler, kamp yerleri,günübirlik tesisler,tatil köyleri tesis ve inşa etmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak. b. Turizm işletmeciliği yapmak. İç ve dış turistik seyahat acenteliği, tur operatörlüğü,rehberlik yapmak, yurt içi ve yurt dışı her nevi uçak, gemi, tren, otobüs, vb. biletleri satmak ve bu işleri yapan firmaların acenteliğini yapmak. c. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak,fuar ve kongre organizasyonları yapmak. d. Turistik gemiler yatlar almak. Bunları ve charter uçakları kiralamak, işletmek, yat limanları, çekek yerleri kiralamak,işletmek, kiraya vermek. e. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası, ve uluslar arası yolcu taşımacılığı yapmak. f. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. g. Turistik eşyaların alım satımı ve pazarlamasını yapmak. Bunların imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. h. Kafeterya, restaurant, market, plaj, yüzme havuzu, çocuk parkı ve spor tesisleri kurmak.bunları kiralamak, kiraya vermek. Ayrıca su ve deniz sporları ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak. İzinler ve ruhsatlar almak. 2. GIDA MADDELERİ a. Her türlü gıda maddlerinin alım satım imalat, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak. b. Her türlü kuru ve yaş gıdaların alım satımını yapmak. Her türlü içecek maddelerinin imalat, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak. c. Gıda ve içecek maddeleri için her türlü depolama faaliyetinde bulunmak. bu türden depoları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 3. İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİ a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Bu türden binaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. inşaatla ilgili her türlü dekorasyon, boya, badana, tamir, tadilat işleri yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 4. TEKSİTL VE KONFEKSİYON a. Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalatını yapmak. Bunları almak, satmak, pazarlamak. ,ithalat ve ihracatını yapmak. b. Her türlü tekstil ve konfeksiyon makinelerini almak, satmak. Pazarlamak. İthalat ve ihracatını yapmak. c. Her türlü pamuk, iplik, kumaş, deri sunu deri ve benzeri maddeleri hammade, yarı mamul ve mamul halde almak, satmak, üretmek. İthalat ve ihracatını yapmak. DİĞER İŞLER a. şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul, veya şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. b. Şirket amaçlarını yerine getirebilmek için Şirket yurtiçindeki ve yurtdışındaki bankalardan, özel finans kuruluşlarından ve diğer kredi kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir. Bu kredilere karşılık olan borç senetleri verebilir. Teminat olarak kendisine veya başkalarına ait gayrimenkul ipotek edebilir. Menkul ve alacaklarını devir ve temlik edebilir. Hak ve alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek ve rehin alabilir. gerektiğinde bir ipotek ve rehinleri fek edebilir tadil edebilir devir ve temlik edebilir. c. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket ipotek ve hacizli gayrimenkuller alabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü 3.şahıs, gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler lehine, gerek kendisi gerekse 3. Şahıs gerçek ve/veya kişi/kişilerin kullandıklarıkredilerin ve/veya doğmuş ve/veya doğacak borçların teminatını teşkil etmek üzere taşınmazları üzerine ipotek tesis edebilir. d. ileride şirket için faydalı olacak konularda, kanunların müsaade ettiği işler ortaklar kurulunun tasvidi,sanayi ve ticaret bakanlığının müsadesi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Hasanpaşa Mah. Şehit Bülent Altınsoy Sk. E Blok No:1/14 Kadıköy